rehabilitasyon.gen.tr https://www.rehabilitasyon.gen.tr Rehabilitasyon, Merkezleri ve Özellikleri tr-TR hourly 1 Copyright 2019, rehabilitasyon.gen.tr Tue, 15 Sep 2015 00:00:00 +0000 Tue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0000 60 Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/rehabilitasyon.html Sat, 24 Nov 2018 10:05:23 +0000 Rehabilitassyon;  kişinin ruhsal olarak, hapis, kaza, hastalık ve bunalım gibi durumlar karşısında, psikolojik açıdan karşılaştığı güçlükleri, profesyonel yardımla yenmesi işidir.  Psikiyatrik rehabilita Rehabilitassyon;  kişinin ruhsal olarak, hapis, kaza, hastalık ve bunalım gibi durumlar karşısında, psikolojik açıdan karşılaştığı güçlükleri, profesyonel yardımla yenmesi işidir.

 Psikiyatrik rehabilitasyon;  insanlar üzerinde uygulanan rehabilite türüdür. Çünkü rehabilitasyon; yaban ve evcil hayvanlara, bir takım arazi restorasyon sürecinde de uygulanır. Günümüz toplum yaşamında, insanlar bazı durumlarda kalabalık içerisinde kendini yalnız hisseder. Buna; kötü yaşam şartları, inanç zayıflığı sebep olabilir. Böyle anlarda kişi kendini kenara atılmış değersiz bir varlık gibi görmeye başlarsa, sonu intihara bile varabilir. Bu anda kişinin uzman kişilerce, rehabilite edilerek, yalnız olmadığı, çevresi tarafından sevilen bir kişi olduğu, toplumda değerli bir yerinin olduğu hissi uyandırılmalıdır. 

Rehabilitasyonun çok gerekli olduğu durumlardan birisi de; hapisten çıkanlara muhakkak uygulanması lazımdır. Çünkü; hapisten çıkan kişi uzun süre dış ortamdan uzak kaldığı için girdiği şartlarla çıktığı anda ki şartla aynı olmaz. Ayrıca iş bulamaz, toplumdan tecrit edilme korkusu yaşar ve kısa bir zaman sonra bir daha suç işleyip tekrar hapse geri döner. Bu durumda, toplumda suç oranlarının artmasına sebep olur. Oysa ki bu kişiler hapisten çıkmasına yakın rehabilite edilse, çıktığında iş ortamı hazırlansa, topluma yararlı bireylerin sayısı artmış olur. Gelişmiş toplumlarda işleyiş böyledir. Gelişmiş toplumlar bu becerilerini, İslamın emirlerini izleyerek öğrenmişlerdir. İslam hoşgörüyü,alkol almamayı, düşkünlere yardımı, sakat veya hastaların tedavisi ve bakımını emreder ve Müslümanlar da bunları uygulayarak yaşarlardı. Bu da bir nevi toplum yaşamını düzene sokarak yaşayanları topluca rehabilite etme işidir. 

Rehabilitasyon

Oysaki ülkemizde ilk rehabilitasyon merkezi 1958 yılında Cüzzamla Savaş Derneği tarafından kurulmuş, sadece cüzam hastalarına hizmet veren bir yan kuruluş şeklinde çalışmıştır. Rehabilitasyon aslında kişileri “motive etme” sanatıdır. Örneğin felçli bir kişiyi iyi yönde motive edip,  yürümesini bile sağlayabilirsiniz. Bunun örnekleri çok sık yaşanmaktadır. Bu sayede bir çok insan yatağa bağlı kalmaktan kurtulmuştur. Rehabilitasyon bir ekip işidir. Kişinin bedensel ve ruhsal olarak tam bir iyilik halini alabilmesidir amaç. Psikiyatrist, psikolog, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı gibi.

Günümüzde devlet idarecileri, bu konunun önemini anlamış ve özel ve devlet eliyle olmak üzere ülkenin bir çok yerine rehabilitasyon merkezleri açılmasını sağlamıştır. Her gün yanımızdan geçen ve bizim durumunu anlayamadığımız, meczup diye adlandırdığımız birçok insan oralarda rehabilite edilmekte ve evlerinde bulamayacağı imkanlar sunulmaktadır. Buda toplum olarak hem sağlıklı fertlerin hem de tedaviye ihtiyacı olan kişilerin mutlu olmasını sağlamaktadır. Çünkü akşam karanlığında karşımıza elinde tinerli bezle karşımıza birilerinin çıkmaması, her gün televizyonlarda, filan şehirde gencin biri kolunda şırıngayla bar tuvaletinde ölü bulundu haberlerinin çıkmaması demektir. Bunlar bir kaçı. Bütün bunların önlemi; bu tür insanları rehabilite ederek, topluma yeniden kazandırmakla olur. 

]]>
Rehabilitasyon Ne Demek https://www.rehabilitasyon.gen.tr/rehabilitasyon-ne-demek.html Sun, 25 Nov 2018 01:02:04 +0000 Rehabilitasyon ne demek derseniz, pek çok alana yayılmış olan psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesi olarak açıklanabilir. Kişide doğuştan veya sonradan gelişen, kalıcı ve geçici rahatsızlıkların belirlener Rehabilitasyon ne demek derseniz, pek çok alana yayılmış olan psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesi olarak açıklanabilir. Kişide doğuştan veya sonradan gelişen, kalıcı ve geçici rahatsızlıkların belirlenerek, tedavi edilmesi ve psikolojik olarak yaşama kazandırılması bu yolla mümkün olmaktadır. Bu sebeplerden ötürü, engelli duruma gelen bireylerin topluma kazandırılması için yapılacak tedavilerin, çok geniş alanları kapsaması önemsenecek bir durumdur. Fizik tedavi uygulamasına göre daha uzun süren, hastaların tedaviye katılımını gerektiren ve çaba sarf edilmesi zorunlu olan bir süreçtir. İlk defa ortaya çıkışı, 1. ve 2. Dünya Savaşlarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek adına yapılan tedavilerle olmuştur. Bu uygulamadan önce uygulanan tedaviler, sakatlıkların tedavisi olarak adlandırılmaktaydı. Kapsamının genişlemesiyle, cerrahi yöntemler, ilaç tedavisi, psikolojik yardımların tamamını içeren çalışmalar bu isimle anılmaya başlandı. Yan etkisi olmayan  tedavinin uzun sürmesi, başarı şansının yüksek olması sebebiyle önemsenmemelidir. Rehabilitasyon tedavileri fizik tedavi uzmanı, psikologlar ve sosyal hizmet danışmanlarından oluşan kişilerle birlikte yürütülür.

Rehabilitasyon ve fizik tedavi arasındaki farklar nelerdir

Hastaların normal yaşama dönmesini kolaylaştıran yöntemler, farklı bölümlerden oluşmaktadır. Fizik tedavi bölümünde, elektrik akımları ve ısı verilerek tedavi uygulanmaktadır. Rehabilitasyon bölümü ise, egzersiz çalışmaları ile vücudu çalıştırmak ve vücudu hareketli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Elle ve cihazlarla yapılan tedaviler bu bölümün kapsamında yer almaktadır.

Rehabilitasyon yapılan başlıca alanlar nelerdir

Ceberal Palsy (CP) Rehabilitasyonu: Bu çalışmalarda CP hastası çocukların gelişimindeki olumsuz etkilerin giderilmesi ve yaşama kazandırılması hedeflenmektedir. Hastanın yaşı ve durumunun önem taşıdığı tedavinin erken başlaması gerekir. Çocuğa gerekli olan fonksiyonların kazandırılması gerekir. Konuşma ve yürüme gibi temel becerilerin  kazandırılması, yapılan tedavinin başarılı olması olarak adlandırılır.

Rehabilitasyon Ne Demek

Multiple Skleroz (MS) Rehabilitasyonu: Nedeni bilinmeyen MS hastalığı, merkezi sinir sisteminde oluşan plakların fonksiyonları engellemesi ile yaşanıyor. Hasta vücudunda güçsüzlük hissettiği için, hareketleri kısıtlanıyor. Uyuşukluklar, duyu sorunları ve sertlikler yaşanıyor. Mesane ile ilgili sorunlar bunları takip ediyor. Bu rahatsızlıkların tedavi edilmesi için, fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları birlikte yürütülerek, hastaya faydalı tedaviler uygulanıyor. Başarı oranının yüksek olduğu bu alan, hastalar için umut ışığı olarak görülüyor.

Ortopedik Rehabilitasyon: Menüsküs yırtıkları, çatlaklar, kırıklar ve bağ yırtıklarında oluşan ortopedik sorunlarda tıbbi tedavilerin yanında fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılması gerekir. Bu tedavide amaçlanan hastayı bir an önce aktif hale getirmektir. Eski  zamanda ki sağlığına kavuşan hastalarda, bu tedavi başarıyı yakalamış demektir. Rehabilitasyonla desteklenmemiş ortopedik rahatsızlıklar, sakatlıklara gidebilecek kadar ilerleyebilir.

Ameliyat Öncesinde ve Sonrasında Rehabilitasyon: Son yıllarda yaygınlaşan cerrahi tedaviyi başarıya ulaştıran, iyileştirmeyi hızlandıran rehabilitasyon çalışmaları başarılı sonuçlar vermektedir. Ameliyat sonrasında zorluklarla başa çıkma yöntemlerinin öğretilmesi, tedavinin bir parçasıdır. Ameliyat sırasında kasların güçlü bir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu sporcularda da ameliyat olmasalar da, kasları için sıkça yapılan rehabilitasyon çalışmaları arasında yer almaktadır.  

Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon: Sakatlıklara kadar gidebilen romatizmal hastalıklarda, erken müdahale edilerek tedavi yapılması hastaların daha iyi yaşam koşullarına sahi]]> Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon.html Sun, 25 Nov 2018 08:11:25 +0000 Fizyoterapi ve rehabilitasyon iskelet, kas ve sinir sistemini ilgilendiren hastalıklarda  ağrı ve hareket kısıtlılığı sorunlarının giderilmesini sağlar. Boyun, bel, dirsek, omuz, diz ağrılarının giderilmesi, bey Fizyoterapi ve rehabilitasyon iskelet, kas ve sinir sistemini ilgilendiren hastalıklarda  ağrı ve hareket kısıtlılığı sorunlarının giderilmesini sağlar. Boyun, bel, dirsek, omuz, diz ağrılarının giderilmesi, beyin kanaması geçirerek felç durumu yaşayanların hareket kısıtlılığının tedavi edilmesi, doğum, kaza, ameliyat neticesinde oluşan yürüme sorunlarının giderilmesini içine alan bilim dalıdır. Bu sorunlarda egzersizler, ısıtıcı ajanlar, elektrik akımları gibi yöntemler kullanılarak, fiziksel kapasite arttırılmaya çalışılır. Bu yapılırken ağrı, tutukluk gibi sorunların giderilmesi amaçlanarak, hastaların yaşam kalitesi arttırılır. Bu tıp dalı hastaların hızla yaşama dönmesini sağlıyor. Fizyoterapi bölümünde ki fiziksel araçlar ısı yayarak, elektrik akımı vererek fayda sağlarken, rehabilitasyon bölümü egzersiz gibi araçlarla vücudu çalıştırarak, vücudu hareket edebilir hale getirmektedir. Bu çalışmalar elle ve cihazlarla yapılmaktadır. Yorucu ve uzun bir çalışmanın sonunda, başarılı sonuçların alındığı bir yöntemdir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyonun amaçları nelerdir

 • Kasların gevşetilmesini amaçlar.
 • Kan dolaşımının düzenlenmesini amaçlar.
 • Enflamasyonun giderilmesini ve ilaç kullanımının azaltılmasını amaçlar.
 • Hareketlerin arttırılması, kasların güçlenmesi, eklemler arasındaki koordinasyonun sağlanmasını amaçlar.
 • Duruş bozukluklarını gidermeyi ve düzeltmeyi amaçlar.
 • Ağrı, karıncalanma, uyuşukluk ve güçsüzlüklerin tedavi edilmesini amaçlar.
 • Tedavinin daha az yan etkilerle yapılmasını amaçlar.
 • Gereksiz tıbbi tedavilerin önüne geçmek.
 • Hastalığın ilerlemesini ve kronikleşmesini engellemeyi amaçlar.
 • Hastaların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlar. 

Fizyoterapi Ve RehabilitasyonFizyoterapi ve rehabilitasyon hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır

Omurga Hastalıkları

 • Bel ve boyun ağrıları
 • Kas ve eklem hastalıkları
 • Bel fıtığı
 • Boyun fıtığı
 • Duruş bozukluklarından doğan boyun, sırt ve bel ağrıları
 • Skolyoz

Eklem hastalıkları

 • Omuz, el, el bileği ve dirsek ağrıları
 • Artroz (Kireçlenme)
 • Diz ayak, kalça ve ayak bileği ağrıları

Yumuşak doku romatizmaları

 • Fibromiyalji hastalığı
 • Tenisçi dirseği
 • Tetik parmak
 • Karpal tünel sendromu

Kırıkların ardından gelişen eklem sertliklerinde

Diz, kalça, omuz protezleri ve ortopedik ameliyatlar sonrasındaki hareket kısıtlılığında 

Kemik erimesinde (Osteoporoz)

Beyin kanaması ve felçler sonrasındaki tedavilerde

Omurilik yaralanması sonucunda yaşanan felçlerde

]]>
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi https://www.rehabilitasyon.gen.tr/hayvan-rehabilitasyon-merkezi.html Sun, 25 Nov 2018 19:26:21 +0000 Hayvan Rehabilitasyon Merkezi; vatandaş şikayetlerini değerlendirip rutin yakalama çalışmaları sonucu hayvanları yakalayarak hayvanları iyileştirme merkezine getirip gözlem altına alırlar. Rehabilitasyon merkezinde; kısırlaşt Hayvan Rehabilitasyon Merkezi; vatandaş şikayetlerini değerlendirip rutin yakalama çalışmaları sonucu hayvanları yakalayarak hayvanları iyileştirme merkezine getirip gözlem altına alırlar. Rehabilitasyon merkezinde; kısırlaştırma operasyonu, aşılama çalışmaları, sokak hayvanlarını tedavi etme ve kayıt altına alıp sahiplendirme işlemlerinin yapıldığı yerdir. Çevre ve halk sağlığı açısından daha güven hissi veren bir ortam oluşturabilmek için, insanların sağlıkları ile, gündelik yaşamımızda mevcut olan hayvanların sayı, sağlık, kayıt ve üremelerinin daha kontrollü olması önemlidir.

Sokak hayvanları konusunda şikayetlerin değerlendirilmesi; rehabilitasyon sonrasında bölgeye yenilerinin girmesini engellemek amacıyla serbest bırakılan hayvanlar, saldırganlık ve aşırı havlama sebebiyle rahatsızlık yaratmaları sonucunda konu ilgili hayvan severler ile değerlendirilerek değiştirilmektedir. Sahibi bulunan hayvanlardan dolayı şikayetler bulunduğu Belediye tarafından yazılı olarak alınıp, Zabıta Müdürlüğüne intikal ettirilmekten sonra, ikaz ve para cezası uygulanabilmektedir. 

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Görevleri;
 • Vatandaşlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları uygulamak,
 • Kayıt altına alma çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Aşılama çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Tedavi çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Üreme durumlarını kontrol altına alma çalışmaları uygulamak,
 • Kimlik belgeleri kazandırmak,
 • Sahiplendirme çalışmaları yapmak,
 • Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak çalışma ve işbirliği yapmak,
 • Hayvanların sahiplendirilmesinin sağlanması, 
 • İnsancıl olan yöntemler kullanılarak sokak hayvanlarının sayısının azaltılması, 
 • Hayvanlardan ötürü doğan şikayetlerin önlenmesi ve ısırık vakalarının takibi.
]]>
Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri https://www.rehabilitasyon.gen.tr/yasli-bakim-ve-rehabilitasyon-merkezleri.html Mon, 26 Nov 2018 09:39:29 +0000 Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, modern zamanın bir gerekliliği olarak günümüzde hizmet vermektedir. Yaşam alanlarının daralması, gelir darlığı, çekirdek aile yapısının yaygın olması gibi sebepler ile birçok Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, modern zamanın bir gerekliliği olarak günümüzde hizmet vermektedir. Yaşam alanlarının daralması, gelir darlığı, çekirdek aile yapısının yaygın olması gibi sebepler ile birçok ailede yaşlı kimseler bu merkezlere gönderiliyor. Günümüzde yaygın olarak tercih edilmeye başlayan bu merkezler, halk arasında huzur evi olarak da nitelendiriliyor.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan kimseler bu tip bakım evlerini sıklıkla tercih ediyor. Yaşlı kimseler kimi zaman kendi istekleri ile kimi zaman da evlatları, yakınları tarafından yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri içerisinde yaşamını devam ettirmeye başlıyor. Kişilerin aklında bu merkezler için kötü bir imaj olsa da, bu tip yerlerde alanında uzman kişiler, doktorlar, hemşireler tarafında yaşlıların ihtiyaç duyduğu tüm ihtiyaçlar karşılanıyor.

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Kimler Kalabilir

Genel olarak bakıma muhtaç yaşlılar, bu merkezlerde konaklıyor. Alzheimer, yatağa bağlı, nörolojik hastaların bakımı da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Bu merkezlerden yararlanmak için belli şartları oluşturuyor olmak gerekiyor. İlk olarak 60 yaşın altındaki yaşlılar kabul edilmiyor.

Kalmak isteyen yaşlı kimsenin bulaşıcı bir hastalığı olmaması, ruh sağlığının iyi olması, ekonomik yoksunluğu belge ile kanıtlanmış olması gibi şartlar da aranan şartların içerisinde yer alıyor. Ayrıca bazı merkezlerde kişinin kendi kişisel ihtiyaçlarını yani yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Yaşlı bakımını üstlenen, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri devlet ve özel olarak iki ayrı grupta inceleniyor. Devlet kurumları ile özel kurumların aradığı şartlar birbiri ile değişkenlik gösterebiliyor. Ayrıca özel kurumların çoğunda ekonomik yoksunluk belgesi aranmıyor ve belli bir ücret karşılığında merkezde kalınmasına izin veriliyor. Devlet kurumlarında kalmak için belli başvurular yapmak ve başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda bu merkezlerde konaklamanız başlamış oluyor. 

]]>
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/fiziksel-tip-ve-rehabilitasyon.html Mon, 26 Nov 2018 10:56:32 +0000 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon; Eski adı fiziksel tedavi ve rehabilitasyon olan günümüzdeki adı ise fiziksel tıp ve rehabilitasyondur. Ülkemizde genellikle resmi ve özel hastanelerde hizmet veren polikliniktir. Fiziksel tıp Fiziksel tıp ve rehabilitasyon; Eski adı fiziksel tedavi ve rehabilitasyon olan günümüzdeki adı ise fiziksel tıp ve rehabilitasyondur. Ülkemizde genellikle resmi ve özel hastanelerde hizmet veren polikliniktir. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, genel olarak iki şekilde açıklanabilir. Uzman hekim ve yardımcısı tarafından yani fizyoterapist teknikerleri olarak hastalara hizmet verir. Bu alanda uzman olabilmek için 6 yıllık tıbbi eğitimi tamamlayarak yanında  4 yıl gibi görev görmesi lazımdır. 4 yıllık eğitimlerini tamamlayan fizyoterapistler uzman hekimin yanında yardımcısı olarak görev alabilmektedir. Uzman hekimin görevi hastalar için hazırlanan programların ve tedavi süreçlerini takip eder. Ayrıca uzman hekim hastaya uygulanması gereken tedavi yöntemlerini de uygular. Uzman doktorun uygun gördüğü tedaviyi uygulamalarına fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı uygulamaktadır. Fizyoterapist bunun dışında hastaların tedavi süreci hazır ve yardımcı olurlar. Ülkemizde genellikle özel ve resmi olarak birden fazla fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümleri vardır. Fakat hastalar fiziksel tıp ve rehabilitasyon yerine uzman hekimleri öncelikle tercih etmelidirler. 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon hangi rahatsızlıkları tedavi eder

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon genel olarak iki bölüme ayrılır. İlki fiziksel tıp; sinir sistemine ve kas sistemi birbirine bağlı olarak iskelete ve kas sisteminde yaşamı olumsuz etkileyen ve hareket kısıtlığı yapan sinir daralması yada sıkışması tarzı rahatsızlıklardır. Ayrıca sinir sisteminden kaynaklı rahatsızlara bağlı olarak kas ve iskelet sistemlerinde uyarıcı elektrik akımının oluşmaması durumuna bağlı olan fizik tedavi sıkıntıları giderilmeye yardımcı olunur. Rehabilitasyon; doğuştan yada sonradan travmalara bağlı olarak nürolojik ya da psikolojik kısımlarda hastaların normal yaşamları sürdürmede sorun yaşamları ve yetersiz kalmaları durumunda hastaya nülorojik ve psikolojik tedavi uygulanmasıdır. Kısaca sosyalleşme ve güven amaçlı olarak yapılan psikolojik tedavidir. Rehabilitasyonun amacı hastaların yetersiz kaldıkları alanlarda kendilerini iyi hissetmelerini sağlayarak uygulanması gereken fizik tedavilerde daha fazla özgüven ile çalışmalara devam etmeleri hedeflenerek yapılan hizmettir. Bu sebepten dolayı fiziksel tıp ve rehabilitasyon ayrılmaz bir ikilidir.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyona hangi aşamada başvurulmalıdır

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümünde asıl amaç kas ve eklem yerlerine ısı olarak artırılarak buraları çalıştırmak için bu bölgelerin kanlanması sayesinde besleyici hareketlerle ağırları azaltmaktır. Sonrasında tekrardan eklem ya da kas yerlerinden hasta kendini toplayarak rahatsızlığın bulunduğu kısımları çalıştırmaktır. Fiziksel tıpta  hastanın rahatsız olduğu kısım iyileştirilmek için bu tedavi ve egzersizler uygulanır. Rahatsız olan kısımların kanlanması sağlanarak çalışma arttırılır. Uygulanan bu tedavi aşamasında hastanın sosyalleşmesi ve dış dünyadan kopmaması için fiziksel tıp tedavisi rehabilitasyon merkezinde verilmektedir. Rehabilitasyon merkezinde hastanın özürün sebep olarak içe kapanması ve fiziksel tedavilerin yapımında sorun yaşamamasına dikkat edilir. 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon gerektiren rahatsızlar ise;
 • Sırt ve kalça ile kas spazmların da uygulanır
 • Fıtıklardan kaynak boyun ve bel ağrılarında uygulanır
 • Omuz ağırları
 • Kol ile el dirseklerinde oluşan ağrılarda uygulanır
 • Felçlere bağlı olarak yüz kısmın sağ tarafında felç veya geçici felç geçiren kişilere uygulanır
 • Romatizman hastalıklarda uygulanır
 • Kemik erimesinden kaynaklı osteoporoz hastalıklarında uygulanır
 • Sakatlanmadan dolayı oluşan ortopedik sıkıntılarda uygulanır
 • Doğuştan kaynaklanan özürlülük durumların uygulanır
 • Hamilelik döneminde sağlıklı doğum yapılabilmesi ve vücut şeklinin korunması için uygulanır
Çocuk Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/cocuk-rehabilitasyon.html Tue, 27 Nov 2018 05:21:11 +0000 Çocuk rehabilitasyon, Rehabilitasyon çok geniş kapsamlı olan bir terimdir. Kelime anlamı kaybedilen fonksiyonların kazanımı demek olan rehabilitasyon sağlık sektöründe fizik tedavi bölümünde, hasta kişinin yitirdiği yada asla Çocuk rehabilitasyon, Rehabilitasyon çok geniş kapsamlı olan bir terimdir. Kelime anlamı kaybedilen fonksiyonların kazanımı demek olan rehabilitasyon sağlık sektöründe fizik tedavi bölümünde, hasta kişinin yitirdiği yada asla sahip olamadığı doğuştan gelen noksanların hastaya yaptırılabilmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Bu kavram birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra insanlarda oluşan hastalık ve sakatlıkların tedavisi sonunda bir gereksinim haline gelmiştir. Rehabilitasyon terimi ilk olarak ABD ve Avrupa'da ortaya çıkan bir yöntemdir. Ülkemizde ise rehabilitasyon uygulamaları yurt dışında yapılan eğitimlerden yararlanarak Türkiye' ye gelmiştir. 

Rehabilitasyon ilk çıktığı dönemlerde daha çok sakatlıktan kaynaklı sağlık sorunlarında kullanılırken günümüzde bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle ilaç tedavisi ile birlikte yapılan bu yöntem günümüzde de aynı şekilde kullanılmaya devam etse de bunun dışında çocuklarda doğuştan gelen hastalıklarda sıklık içerisinde ve ilk sıralarda kullanılmaya başlanmıştır. Çocuklarda rehabilitasyon, hastalıkların cerrahi, ilaç ve fiziksel yöntemler ile yardımcı cihazlar kullanılarak tamamen giderilmesi amaçlı olarak, hastanın zihinsel, bedensel, ruhsal, sosyal, ekonomik, bakımdan bağımsızlığı için yapılan çalışma yöntemlere denilmektedir. Bu rehabilitasyon yöntemleri tek bir kişi tarafından değilde bir ekip tarafından yürütülmektedir. 

Rehabilitasyon yönteminde ekip birimleri
 • Nörolog,
 • Fiziksel tıp,
 • Fizyoterapist,
 • Ortopedist,
 • Psikiyatrist,
 • Spor antrenörü,
 • Konuşma terapisti,
 • Psikolog,
 • Mesleki danışman gibi branşların hepsinin bir arada olduğu ve birlikte çalıştığı bir tedavi yöntemidir. 
Çocuk rehabilitasyon; genellikle doğuştan rahatsızlıklarda çocuklar için çok sık kullanılmaktadır. Özellikle belirgin doğuştan rahatsızlıklarda çocuğun yaşam içerisine dahil olmasını sağlayan bu tedavi yöntemi bir yaşam biçimi haline gelerek bir çok çeşitli sorun yaşayan çocukların yaşamlarını idame ettirme amacına hizmet etmektedir. 

Çocuk rehabilitasyon uygulanan rahatsızlıklar
 • Mental Retardasyon,
 • Öğrenme güçlüğü,
 • Otizm,
 • Down sendromu,
 • Okula uyum problemleri,
 • Destek eğitim programları,
 • Rett sendromu,
 • Hiperaktivite,
 • Gecikmiş konuşma,
 • Asperger sendromu,
 • Engelli hakları,
 • Dikkat eksikliği gibi birçok sağlık sorununda çocuklarda gelişim düzelme veya yaşama uyum sağlama yöntemleri geliştirilerek bütün bu çocukların yaşam kalitesi ve kendi kendine idame edebileceği kazanımları elde edebilmesi amaçlanmaktadır. 
Günümüzde yukarıda belirttiğimiz şekilde dünyaya gelen bir çok çocuk bulunmaktadır. Ülkemizde vede dünyada bu tür çocuklarında bir birey olduğu ve yaşama hakkına sahip olduğu kanısı büyüyerek yayılmakta ve yaşamın içerisinde yer edinebilmesi sağlanmaktadır. Bunu yapabilmek içinde rehabilitasyon merkezleri en önde ve başta kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Sağlıklı mutlu yaşam dolu çocuklar için çocuk rehabilitasyon merkezleri yaşama açılan bir kapıdır. Sağlık ve mutluluk için rehabilitasyon merkezlerinin önemi anlamak gerekir. Sağlıkla kalın. 
]]>
Fizik Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/fizik-rehabilitasyon.html Tue, 27 Nov 2018 17:56:59 +0000 Fizik Rehabilitasyon; insan vücudunda doğuştan ya da sonradan, herhangi bir sebeple oluşmuş kalıcı veya geçici hasarların, kaybedilen bazen de sınırlanan fonksiyon kapasitesinin belirlenmesi, tedavi edilmesi, hastanın psikoloj Fizik Rehabilitasyon; insan vücudunda doğuştan ya da sonradan, herhangi bir sebeple oluşmuş kalıcı veya geçici hasarların, kaybedilen bazen de sınırlanan fonksiyon kapasitesinin belirlenmesi, tedavi edilmesi, hastanın psikolojik, sosyal ve mesleki açılardan desteklenip günlük yaşamda bağımsız hale gelmesini sağlamaktır.

Onarma anlamına gelen fizik tedavi ile birlikte uygulanan Fizik Rehabilitasyonda ısı ve elektrik akımları gibi fiziksel ajanlar ve el ile yapılan teknikler kullanılır. Bu teknikler yetersizlik ve bir dereceye kadar sakatlığın ya da iskelet, kas ve sinir sisteminin fonksiyon yetersizliklerinin tanı ve tedavisinde yardımcı olur.

Fizik Rehabilitasyon Hangi Rahatsızlıklarda Kullanılır

Nörolojik hastalıklar, ortopedik problemler, felçler, omuz ve sırt kaslarında gerginlik, omuz ve evresi eklemlerinin hastalıkları, kas spazmı, bel fıtığı, bel ağrıları, spor sakatlanması sonucu oluşan hareket kısıtlılığı ve ağrı, boyun kireçlenmeleri, operasyon sonrası gelişen fonksiyon bozuklukları, sırt, boyun, bel ağrılarının tedavisi, Pozisyon bozukluğu, doğuştan omurga eğriliklerinin tedavisi, bilek, dirsekel eklemlerinin ve yumuşak doku rahatsızlıkları, kemik erimesi(osteoporoz) riski olan ve yerleşmiş osteoporoz tedavileri, kalça ve diz hastalıkları, eklem şişliği ve ağrı, hareket kısıtlılığı ile beraber gelen romatizmal hastalıklarda kullanılır.

Fizik Rehabilitasyon Kimler Tarafından Nasıl uygulanmalıdır

Fizik Rehabilitasyon uzman eller tarafından uygulanmadığı takdirde yüksek riskler barındırabilir. Yapılabilecek basit hatalar sonucunda  küçük yetersizlikler olduğundan büyük hale gelebilmekte ve kalıcı sakatlıklar oluşabilmektedir. Türkiye'de fizik tedavi ve fizik rehabilitasyonu hizmetleri bu işin uzmanı olan fizyoterapistlerin tekelinden alınmış ve hekim dışı sağlık personeli genellemesiyle bütün sağlık teknisyen ve sağlık alanında uzmanlaşmış personelinde fizik tedavi ve fizik rehabilitasyonunda görev alabilmesi sağlanmıştır. Buna gerekçe olarak da Fizik Rehabilitasyon uzmanı sayısındaki azlık ve sağlık harcamaları giderlerinin fazlalığı gösterilmiştir.

Ülkemizde fizik tedavinin %90 kadarı elektroterapi uygulamalarından oluşmaktadır. Elektroterapi, elektrotlar vasıtasıyla elektrik akımlarının insan vücuduna uygulanmasıyla o bölgede kimyasal, fiziksel ya da mekanik etki açığa çıkarıp tedavi etmektir.

Elektroterapide yararlanılan teknolojik aletleri kullanmak için aletlerin özelliğini, hastayı ne şekilde etkileyeceği, tedavi ertesinde beklenen sonuçlar iyi bilinmeli ve beklenmeyen sorunlara hazırlıklı olmak gereklidir. Hasta göreceği tedavi hakkında ve tedavi süresince nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda yeterince bilgilendirilmelidir.

Akımların bazıları özel duyu testi yapıldıktan sonra uygulanmalıdır. Aksi halde hastada ciddi yanık oluşabilir. Eğer yanlış noktalara uygulama yapılırsa hastaya zarar verilebilir.

Fizik Rehabilitasyonun en önemli safhaları olan psikolojik ve sosyal destek kısmı da özel uzmanlar tarafından yürütülmelidir. Bu konuda yapılacak hatalar iyileşme sürecini uzatabilmekte, hastanın içinde bulunduğu duruma ve çevresine uyumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Rehbilitasyon kişinin ailesini ve sosyal çevresini kapsayacak şekilde planlanmalıdır.


]]>
Rehabilitasyon Ne Demek https://www.rehabilitasyon.gen.tr/rehabilitasyon-ne-demek.html Wed, 28 Nov 2018 02:41:11 +0000 Rehabilitasyon ne demek: Rehabilitasyon genel anlamıyla bir terimi ifade eder. Sözlük anlamına baktığımızda kaybedilen uzuvlardaki fonksiyonların yeniden kazandırmasıdır. Fizik tedavi yönünden baktığımızda ise uzun bir s Rehabilitasyon ne demek: Rehabilitasyon genel anlamıyla bir terimi ifade eder. Sözlük anlamına baktığımızda kaybedilen uzuvlardaki fonksiyonların yeniden kazandırmasıdır. Fizik tedavi yönünden baktığımızda ise uzun bir süreçte, hastanın aktif olarak tedaviye katılması ve tedavi için çaba göstermesi gereken süreçtir Birinci ve İkinci Dünya Savaşından oluşan çok farklı hastalık ve sakatlıkların tedavisinde kullanır. Amerika ve Avrupa taraflarında ortaya çıkmıştır. Türkiye'ye Rehabilitasyon uygulamaları ise 1970'li yılları bulunmaktadır. Türkiye'ye bilim adamlarının bizzat Avrupa ve Amerika'ya giderek eğitim alması ile Türkiye'ye gelmiştir. Rehabilitasyon ne demek diye sorduğumuzda önceki zamanlarda sakatlıkların ciddi olarak tedavisi diye tanımlarken daha sonralarda kapsamı genişletildi. Rehabilitasyon merkezlerinde hastalıkların ilaç, fiziksel yöntemler, cerrahi müdahale ve yardımcı cihazlarla bir kısmını ya da tamamının giderilmesi, aynı zamanda hastanın ruhsal, bedensel, sosyal ve ekonomik bakımdan bağımsız olmaya yönelik yapılan tüm çalışmaları rehabilitasyon çalışmaları denir. Rehabilitasyon çalışmaları bir kişi değil bir ekip tarafından yürütülür. Rehabilitasyon merkezinde rehabilitasyon ekibi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları, nörolog, psikolog gibi Tıp uzmanları ile spor antrenörü, konuşma terapisti, fizyoterapist gibi tekin olmayan sağlık personelleri de bulunur. Rehabilitasyon merkezleri, iki farklı sistem ile işlevlerini yerine getirir. Bunlar:

Ortopedik rehabilitasyon

Bu rehabilitasyon merkezi; ligaman yaralanmaları, menisküs, kırık, çıkık gibi ortopedik problemlerin ameliyat ile müdahalesi, alçı ya da atel gibi splintleme sonrasında tedavi yöntemi olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programlarının uygulanması gerekir. Amaç hastayı bir an önce normal fonksiyonlarını yapabilme düzeyinin kazandırılmasıdır. İyileşmek sadece ağrının geçmesi olarak algılanmamalıdır. Şikayete yol açan gerçek sebeplerin ortadan kaldırılması, ağrının ortadan kaybolması  ile paralel yürüyecektir. Dokunun iyileşmesinin tamamlanması eski formuna daha yakın bir iyileşme gerçekleşmesi ve ardından eklem hareketleri eski haline ve gücüne kavuşması için iyi bir rehabilitasyon süreci gereklidir.

Ameliyat öncesi rehabilitasyon 
Cerrahi tedavinin başarılı olmasına katkı sağlamak ve hastanın iyileşme zamanını kısaltmak, daha hızlı bir hareket kabiliyeti sağlamak için ameliyat öncesi rehabilitasyonu önem verilmektedir. Sakatlanmadan önce, sakatlanan bölgede meydana gelen ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı gibi problemler azaldığında cerrahi tedavide başarı oranı artmış olur. Bu yüzden de ameliyat öncesi Rehabilitasyon gün geçtikçe daha fazla önem arz eder. Ameliyat öncesi yapılacak tedavi, sakatlanan bölgenin kaslarını olabildiğince güçlendirmek sonradan olabilecek zayıflığı en az indirmektir. Rehabilitasyon ne demek diye baktığımızda Aslında vücudumuzun her yerinde oluşan rahatsızlık, ameliyat öncesinde ya da ortopedik olarak tedavi edilen ve hastanın eski sağlığına kavuşturulan yerlerdir.
]]>
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/kardiyopulmoner-rehabilitasyon.html Thu, 29 Nov 2018 01:28:32 +0000 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon; kalp ve damar hastalığı ile kronik akciğer hastalığı olan kişilerin maksimum fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması için uygulanan işlemlerdir. Birkaç aya kadar uzayan y Kardiyopulmoner Rehabilitasyon; kalp ve damar hastalığı ile kronik akciğer hastalığı olan kişilerin maksimum fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması için uygulanan işlemlerdir. Birkaç aya kadar uzayan yatak istirahati gerektiren kalp hastalıkları tedavilerinde rehabilitasyon ile erken hareket günlük yaşama daha kolay uyum, daha az komplikasyon sağlanmıştır. 

Hangi Hastalarda Uygulanır

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon koroner arter hastalığı olan kişilerde, koroner arter by-pass cerrahisi sonrası, miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği ve hipertansiyon varlığında, kalp kapak hastalıklarında, kalp pili sonrası, kalp nakli sonrası gibi birçok kardiyak durum ve hastalıkta kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kistik fibrozis, astım, resriktif akciğer hastalıklarında uygulanmaktadır.

Kardiyopulmoner Rehabilitasyonun Amacı Nedir 

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ile kalp hastalığı veya cerrahisi nedeni ile fiziksel, ruhsal ve sosyal kısıtlamalar yaşayan hastanın işine ve sosyal hayatına geri dönmesi, fonksiyonel kapasitesinin artması, semptomatik iyileşme, hastadaki endişe ve depresyonun giderilmesi ve hastanın yaşam süresinin uzatılması, solunum sıkıntısı olan hastalarda ise günlük yaşantı içinde hareketlilik düzeyinin artırılması, solunum egzersizleri ile doğru ve etkili solumanın ve öksürmenin öğretilmesi, solunum sıkıntısı atakları ile hastaneye yatış sıklığının ve süresinin azaltması amaçlanır

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon programlarıyla kalp rahatsızlıklarına bağlı ölüm oranlarında ve enfarktüs tekrarı riskinde %30 lara varan oranda azalma sağlanmıştır.

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ekibinde Kimler Bulunur

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ekibi içerisinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, hastayı kardiyak yönden izleyen hekim, göğüs hastalıkları uzmanı, deneyimli ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon konusunda eğitim almış fizyoterapist ve hemşire, diyet uzmanı ve iş-uğraşı terapisti yer alır.

Nasıl yapılır

Programa alınacak hasta şikayetine göre uzman doktor tarafından dikkatlice değerlendirilmeli, durumuna göre fizik tedavi uzmanı tarafından kişiye özel egzersiz programı belirlenmelidir. Hasta aerobik egzersizi yanında postür, solunum, gevşeme ve hafif düzeyde kas kuvveti artıran egzersiz programına alınır.

Kardiyopulmoner Rehabilitasyonla Kazanımlar 

Genel kondüsyon artışı, kalp hızında azalma, kalp kasının kasılma gücünde artış, tansiyonda düşme, solunum sıkıntısının azalma, oksijen tüketimi ve egzersiz kapasitesi artışı, vücut yağ oranında azalma, kalp kası dolaşımında artış, aterosklerozun azalma, kan kolesterol ve trigliserid düzeyinde azalma, psikolojik durumda düzelme, hastaneye yatış sıklığında ve hastaneye başvuru sayısında azalma ve yaşam kalitesinde artış beklenir.

]]>
Pulmoner Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/pulmoner-rehabilitasyon.html Thu, 29 Nov 2018 02:49:31 +0000 Pulmoner Rehabilitasyon, Uzun süren solunum hastalığı olanlar için uygulanan bir sağlık programıdır. Uzun süreli akciğer, solunum problemi olduğu durumlarda, nefes darlığı olmadan hareket edilmesi veya normal günlük aktivit Pulmoner Rehabilitasyon, Uzun süren solunum hastalığı olanlar için uygulanan bir sağlık programıdır. Uzun süreli akciğer, solunum problemi olduğu durumlarda, nefes darlığı olmadan hareket edilmesi veya normal günlük aktivitelerin yapılması güçleşir. Hasta çok kolay yorulduğunu ve sıklıkla tükendiğini hisseder. Pulmoner rehabilitasyon nefes darlığı ile başa çıkabilmeyi, aynı zamanda hastanın kendisini daha güçlü ve sağlıklı hissetmesini sağlar.

Pulmoner rehabilitasyon tedavisi ile hasta kişi, doğru nefes alma teknikleri sayesinde nefes darlığı ile başa çıkabilmeyi öğrenir ve kontrollü egzersiz tedavisi ile aynı zamanda kendisini daha güçlü ve sağlıklı hisseder. Kronik akciğer rahatsızlıklarında ve solunum yetmezliği durumunda   klasik tedavilerle yapılan uygulamalarda akciğer fonksiyonlarında ilaç tedavilerinin getirdiği minimal değişikliklerin yanında bir iyileşme  beklenmediği için pulmoner rehabilitasyon; solunum sıkıntısı, anksiyete (sinirlilik), uzun süreli hareketsiz kalma, kondüsyon bozukluğu gibi sorunlarda kısır döngüyü kırabilen tek tedavi yöntemidir.

Kronik akciğer hastalıklarında ve kronik solunum sıkıntılarında hasta kişi bütün ilaçları düzenli kullanıp, tüm kontrollere gidilse bile yine de  günlük hayatta giderek yavaşladığını, çabuk yorulduğunu ve akciğer kapasitesinin her yıl biraz daha azaldığını, göğüs kafesinin giderek daraldığını hisseder. İlaçların etkisi hastanın akciğer kapasitesini belirgin düzeyde artırmaz, sadece olduğu haliyle koruyabilir. Oysa pulmoner rehabilitasyon tedavisi sayesinde hasta olduğu yerde saymaz gelişme kaydeder. Pulmoner rehabilitasyon programına alınması gerekli görülen ve ilgili branş hekimi tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne yönlendirme işlemi yapılan hasta için programa başlamadan önce bir dizi değerlendirme testinin yapılması gereklidir. Bu testler;

 • Öncelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi ayrıntılı bir biçimde hastalık hakkında bilgi alarak ilk tanının konulmasından bugüne kadar geçen süre içinde yapılan tetkikleri inceler, hastalığın seyri ve tedaviler hakkında bilgi edinir. Tetkikler içinde son 3 ayda yapılmış olan Solunum fonksiyon testi ve Eforlu EKG testinizin bulunması gereklidir.
 • Sonra hastanın muayenesini yaparak hastalığın son durumunu belirler.
 • Tedaviye başlamadan önce mevcut durumunun bir takım ölçülebilir skalalarla değerlendirmek, tedavi bitiminde iyileşme oranını belirlemek için gereklidir. Bunun için bazı ölçme, değerlendirme testleri uygulanır ve sonuçlar kaydedilir.
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru bu bilgi ve değerlendirmelerin tamamını dikkate alarak hastaya özel bir tedavi programı hazırlar. Hasta bu programla birlikte yaklaşık 4-6 hafta süresince haftada 3 kez  gelerek solunum hastalıkları konusunda eğitilmiş bir fizyoterapist yardımıyla tedavi programına devam eder. 
 • Tedavinin bitiminde hasta fizik tedavi hekimince tekrar muayene edilir. Başlangıçtaki klinik durumuna bakılarak meydana gelen iyileşme ve gelişmeler değerlendirilerek kaydedilir ve hastayı yönlendiren branş doktoru ile paylaşılır. Gerek duyulursa idame tedavisi olarak  yeni ve daha uzun aralıklarla (örneğin hafta aşırı) olan yeni bir tedavi programı daha düzenlenir ve ek olarak ev egzersiz programı verilebilir.

 

]]>
Pediatrik Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/pediatrik-rehabilitasyon.html Thu, 29 Nov 2018 23:44:24 +0000 Pediatrik Rehabilitasyon; Çocuklarda doğuştan gelen bazı hastalıklar ile sonradan ortaya çıkan kas iskelet bozukluklarına bağlı nörolojik rahatsızlıkların tedavilerini içeren, normal çocuk bakımı ve rehabilitasyon uygulamalar Pediatrik Rehabilitasyon; Çocuklarda doğuştan gelen bazı hastalıklar ile sonradan ortaya çıkan kas iskelet bozukluklarına bağlı nörolojik rahatsızlıkların tedavilerini içeren, normal çocuk bakımı ve rehabilitasyon uygulamalarını birleştiren bir tedavi yöntemlerine pediatrik rehabilitasyon adı verilir. Tedavi çocuğun günlük yapabildiği işleri korumak ve geliştirmek temellerine dayanır. Kaba ve ince motorların işlevselleştirilmesi amaçlanır. Bebeğin doğum kilosu, doğum sırasında yaşanan anomaliler, gebelik süresi, zeka ve sosyal davranış kontrolü, ailede genetik hastalık geçmişi, kaslarda zayıflık gibi nedenler pediatrik rehabilitasyon tedavisine başlamadan önce sorgulanarak tedavinin gerekliliğine karar verilir. Bebeği korkutmadan onunla arkadaşlık kurarak muayene yapılır. 3 yaş altı bebeklerde kafa çevresi ölçümü, koordinasyon yeteneği, nörolojik muayene standart prosedürler çerçevesinde tüm bebeklere uygulanarak anomali varlığında detaylı inceleme istenebilir. 

Pediatrik Rehabilitasyon ile tedavi edilen hastalıklar şunlardır; 
 • Serabral Palsi; merkezi sinir sisteminde meydana gelen felçler
 • Meningomiyelosel; doğum sırasında bebeğin omurilik zarlarının omurilik dışına çıkması 
 • Doğumsal tortikolis; doğum sırasında bebeğin boynunda kasılma ile gelişen boyun eğriliği 
 • Brakiyal pleksus yaralanmaları; Doğum sırasında bebeğin kürek kemiği, omuz ve kas kaslarında gerçekleşen yırtılma, zedelenme ve çıkmalar
 • Osteogenesis inperfekta; bebeklerin kemik gelişiminde ortaya çıkan dokusal bağ bozuklukları
 • Nöromüsküler bozukluk; çocuk ve bebeklerde beyin kabuğu gelişimi bozukluğuna bağlı olarak ile gelişen motor sinir aksaklıkları
 • Spina bifida; bebeğin embriyolojik gelişimi sırasında omurilikte meydana gelen hata
 • Travmatik beyin hasarı
 • Omurilik hasarı
 • Çocukluk çağı romatizması
 • Kas iskelet sistemine bağlı olarak gelişen metabolik hastalıklar
Pediatrik Rehabilitasyon sırasında uygulanan yöntemler; Nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, fizik tedavi uygulamaları, ortez ugulamaları, denge ve koordinasyon eğitimleri, botulinum toksin uygulamaları, elektriksel stimulasyon uygulamaları ve doktorun uygun gördüğü yöntemler uygulanır. Burada önemli olan ailenin işbirliği ve bebeğin korkutulmamasıdır. Pediatrik tedavilerde çocukluk yaşına giren birey bunun oyun olduğunu düşünerek tam katılım sağlaması aile ve hekimler tarafından temin edilmelidir. 
]]>
Rehabilitasyon Merkezi https://www.rehabilitasyon.gen.tr/rehabilitasyon-merkezi.html Fri, 30 Nov 2018 22:49:37 +0000 Rehabilitasyon merkezi, zihinsel, bedeni, ruhsal rahatsızlıklar nedeniyle normal yaşamın gereklerini yerine getiremeyecek olan, yaşamın gereklerine uyamayacak olan kişilerdeki fonksiyon kayıplarının giderilmesi, toplumda Rehabilitasyon merkezi, zihinsel, bedeni, ruhsal rahatsızlıklar nedeniyle normal yaşamın gereklerini yerine getiremeyecek olan, yaşamın gereklerine uyamayacak olan kişilerdeki fonksiyon kayıplarının giderilmesi, toplumda kendilerine yetebilecek düzeye gelmeleri ya da bu becerileri kazanamamış olanlara koruyucu sosyal bakım hizmeti verilmesi amacıyla açılmış olan sosyal hizmet kuruluşlarını ifade eder. Bu kişilere verilen hizmetler tek olarak ya da bütün şeklinde olabilir. Bu merkezlerde psiko sosyal, mesleki ve tıbbi rehabilitasyon hizmetleri sunulur. Hastalara yataklı ya da yataksız olarak hizmet verilir. Rehabilitasyon merkezi resmi olabileceği gibi, özel işletilen kuruluşlarda olabilir.

Rehabilitasyon Merkezi

Rehabilitasyon aslında bir tedavi türüdür. Hastaların eski sağlıklı günlerinde oldukları gibi yaşamalarını sağlamayı hedefler. Rehabilitasyon merkezi herhangi bir hastalık ya da kaza sonucunda sakatlığı olan kişilerin özel yöntemlerle tedavi edilmelerini sağlar, sorunları giderilmeye çalışılır ve yaşama uyum sağlamaları için gerekenler yapılır. Bu tür hastaların toplum dışına itilmeleri bir nebze olsun engellenmek istenir. Ülkemizdeki ilk rehabilitasyon merkezi 1952 yılında Ankara'da açılmış olan Körler Mektebidir. Daha sonraki yıllarda cüzzam merkezi ve rehabilitasyon merkezi açılmıştır.

Rehabilitasyon merkezinde hastaların fiziki yetersizliklerinin azaltılması, olanaklar dahilinde bundan kurtulmasını sağlamak, fiziki yetersizlik kapsamında hastanın çalışmasını teşvik etmek, kişinin yeteneklerini kullanmasını sağlamak en önemli hedeftir. Bu merkezlerde özellikle Parapleji yani tam felç hastaları, Hemipleji yani yarım felç hastaları başarılı şekilde rehabilite edilmektedir. Özellikle tam felç hastalarında ölüm ve yatak istirahati yüzünden oluşan yaralar bu merkezde uygulanan tedavi sonrasında oldukça azalmıştır. Hastalar rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüklerinde % 10 oranında yeniden yürüme olanağına da kavuşmaktadır. Bu hastalara sunulana rehabilitasyonun önemi daha iyi açıklamaktadır. Bu merkezlerde ayrıca uyuşturucu madde kullanımı yüzünden zor durumda olan hastalarda yoğun bir şekilde tedaviye alınır. Bu sorun aslında kişideki ruhi bir bozukluktan kaynaklanır. Hastaların ruhen ve fiziki olarak rehabilitasyon merkezinde tedavileri başarılı bir şekilde yapılır.

]]>
El Rehabilitasyonu https://www.rehabilitasyon.gen.tr/el-rehabilitasyonu.html Sat, 01 Dec 2018 07:47:30 +0000 El Rehabilitasyonu, amacı yaralanmış, ameliyat olmuş veya hastalık bulaşmış ellerin ve üst ekstremitelerin kalan kısmını fonksiyonel kapasitelerini en fazla seviyeye ulaştırmaktır. El rehabilitasyonu bir takımca planlanır. El Rehabilitasyonu, amacı yaralanmış, ameliyat olmuş veya hastalık bulaşmış ellerin ve üst ekstremitelerin kalan kısmını fonksiyonel kapasitelerini en fazla seviyeye ulaştırmaktır. El rehabilitasyonu bir takımca planlanır. Üyelerden birisi hastanın nasıl olduğnu değerlendiren ve fiziksel, psikososyal ve öbür sağlık çalışanlarının mesleki etkilerini meydana getiren doktordur. Fiziksel değerler özel eğitimli fizyoterapistler, meslekle ilgili terapistler ve ortotistlerce yapılır. Hastanın emasyonel, sosyal ve uygun olmamakla ilgili ihtiyaçları sosyal servis elemanları, psikolog, mesleki danışmanlar ve ara sıra da işinde uzman rehabilitasyon uzmanlarınca oluşturulur. Akut ve kronik üst ekstremite rahatsızlığı bulunan hastaların uygun rehabilitasyonu için iyi bir şekilde planlanmış takım çalışması yapılmalıdır.

El tedavisi, farklı olaylardan sebep gereklidir. El ve üst ekstremite yaralanmaları, kırıklar, tendon yaralanmaları, bütün dokuları kapsayan ezilme yaralanmaları, ampütasyonlar yada bütün bunların kombinasyonu biçimindedir. Artriti bulunan hastalar çoğunlukla el rehabilitasyonu gerektirir. Karpal tüneli gevşetme, parmak yada el bileği replasman artroplastileri, tendon tamiri ve transferleri, eksizyonlari ve konjenital deformitelerin rekonstruksiyonu üst ekstremite rehabilitasyonunun ana komponentidir. Hastalar çoğunlukla, hasta ekstremite  alçı içerisinde iken müdahalenin bitirilmesinin ardından kısa bir zaman sonra refere edilirler. Tedaviye bu safhada başlanmalidir.

El rehabilitasyonu gerektirebilen öbür nedenler kas distrofileri, primer myopatiler, konjenital deformiteler ve üst ekstremiteyi bulunduran noropatik lezyonlardir. Elin değerlendirilmesi,  üst ekstremite ve elin fonksiyonel durumunu değerlendirmek amacıyla oldukça fazla teknik uygulanır fakat tümü eklem fonksiyonlarinin ve sinir, tendon ve kaslarin fizyolojisi, kinezyoloji ve anatomisinin tam bir şekilde bilinmesini gerektirir. Oldukça fazla araştırıcı tarafından değerlendirmeyi tam bir biçimde oluşturabilmek için,ölçümler iyi bir şekilde bilmeli ve uygun bir biçimde yapılmalıdır. Ödem oranı ve parmakların etrafını ölçmek için özel ölçüm şeritleri ve volumeter kullanılır. 

El Rehabilitasyonu

Standart araçlara ilave olarak aktif ve pasif hareket genişliğini ölçmekiçin uıfak cetveller ve ufak özel bir şekilde adapte olmuş goniometreler kullanılır. Veriler doğru bir şekilde kaydedilmelidir. Hastanın gidişatını izlemek için özel formlar ve grafikler kullanılabilir. Tedavinin başlangıç zamanında en azından haftalık bir şekilde hareket genişliği ve yakalama kuvvetine bakılmalı ve değerlendirilmelidir. Aktif hareket genişliğinin ölçümü pasif hareket genişliğinin ölçümünden daha etkilidir.

Parmak fleksiyon ve ekstansiyonu, başparmak abduksiyon ve oppozisyonu ve el bileği fleksiyon ve ekstansiyonunun hareket genişliğini ölçmek için özel teknikler kullanılır. Çimdik ve yakalama kuvveti, dinamometre aracılı ile ölçülür. Dokunma, iki nokta diskriminasyonu, derin duyu, ısıyı kavrama ve vibrasyon için, duyu test edilir. Farklı çaptaki naylon lifler, iğneler, vibrometreler ve farklı sıcaklıktaki test tüpleri, el ve üst ekstremite duyusunu test etmek amacıyla kullanılır.

Tedavinin amacı, tedavi programında basamakların sırası çoğunlukla el ve üst ekstremitenin fonksiyonel reziduel kapasitesinin, posturunun, normal motor davranışının ve rahatlığının yeni bir şekilde geliştirilmesi ile ilişkilidir. Bu amaca varınca, yükselmiş hareket genişliği ve ekstremitenin fonksiyonel kullanımını baştan oluşturmaya çalışır. Hafif fonksiyonel aktiviteler yapıldıkça, kuvvetlendirici amaçlı daha rezistif işlere geçilir. Yeni hal koordineli motor aktivite ile birlikte ağrısız bir şekilde kullanıma imkan verince, hasta çoğunlukla is aktivitesini oluşturabilir.

El tedavisinin özel hedefleri ödemin önüne geçmek ve azaltmak, doku iyileşmesine yardimcı olmak, ağrıyı dindirmek, gevşemeye yardimcı olmak, kasların yetersiz veya oldukça faz]]> Kardiyak Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/kardiyak-rehabilitasyon.html Sun, 02 Dec 2018 02:45:48 +0000 Kardiyak Rehabilitasyon, kalp, damar hastalığı olan kişilerin fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırmak amacı ile uygulanan işlemlerin tümüne verilen isimdir. Burada temel amaç, hasta olan kişinin günlük aktivite Kardiyak Rehabilitasyon, kalp, damar hastalığı olan kişilerin fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırmak amacı ile uygulanan işlemlerin tümüne verilen isimdir. Burada temel amaç, hasta olan kişinin günlük aktivite sini arttırmak hastalığın doğal seyrini değiştirmektir ve kişinin yaşam kalitesini yükseltmektir. Günümüz de miyokard infarktüsü, koroner arter by pass cerrahisi, kroner anjiyoplasti sonrası, kardiyomiyopati, kalp yetmezliği, hipertansiyon varlığı, kalp pili yerleştirmesi sonrası, kalp kapak hastalıkları ve kapak replasmanı sonrası kalp nakli sonrası gibi bir çok hastalık sonrası uygulanmaktadır. 


Kardiyak Rehabilitasyon, herhangi bir kalp hastalığı dolayısı ile kişinin fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak kısıtlanan gerek iş gerekse özel hayatının iyileşmesini sağlamak, hastanın kaygı, depresyon düzeyini azaltmak, sosyal çevreye uyumunu sağlamak, kalp ile ilgili oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumu düzeltmek amacı ile uygulanmaktadır. Kardiyak rehabilitasyon hastanın özel durumları, hastalığın seyri, risk faktörleri belirlenerek özel bir ekip tarafından uygulandığı zaman hasta için oldukça faydalı bir programdır. Ekipte bulunan kişiler, hastayı kardiyak yönden takip eden hekim, rehabilitasyon uzmanı, fizyoterapist, hemşire, psikiyatrist veya psikolog, sosyal hizmetler uzmanı ve iş ve uğraşı terapisti olmalıdır. Rehabilitasyonun basamakları her hastaya göre değişiklik göstermekle beraber, yoğun rehabilitasyon için risk faktörü bulunan hastalar olmaktadır. 

Kardiyak Rehabilitasyon
Kardiyak Rehabilitasyon, programı genellikle 3 fazdan oluşmaktadır. 1. faz ( erken dönem) ilk 1-2 haftayı,  faz II dönemi (ara dönemi), sonraki 4-12 haftayı ve faz III (idame) 3. ay ve sonrasını içerir. Faz I miyokard enfarktüsü, anjioplasti, koroner arter by pass cerrahisi sonrası hastanede veya hastane sonrası hastanın iyileşme dönemini takiben başlar. Faz I döneminde  hastanın tıbbi değerlendirilmesi yapılarak rehabilitasyon hakkında eğitimler verilerek başlanır. Kardiyak fonksiyonları izlenerek günlük hayata geçişi ile ilgili egzersiz programı belirlenir. Bunun ile birlikte gerekiyor ise psikolojik destek sağlanarak uygun diyet programı belirlenir. Sorunsuz bir miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda ilk 24-48 saatlik dönemde uygulamaya başlanır. Yatak içi egzersizleri, kendine bakım egzersizleri, yataktan sandalyeye geçiş, oda içinde yürüme, koridorda yürüme gibi basamaklar uygulanır. Bu arada EKG, kan basıncı, nabız izlemi yapılır. Hasta taburcu edilirken gerekli ilaçlar, sigara bırakma ve kilo verme programları, diyet değişikliği programı gibi bilgiler hastaya verilir. Faz II ye kadar yapacağı egzersizler verilir. Faz II hasta taburcu olduktan 2-6 hafta sonra başlar hasta tek tek değerlendirilip hastanede uygun egzersiz programına alınır. Faz III aşamasında ise hastanın hayatı boyunca yapacağı diyet, egzersizlerin planlanmasıdır. Burada yapılan egzersizlerin amacı, kan basıncını düzenlemek, düzgün nefes alışverişi yaptırmak, kalp hızında azalma sağlamaktır.Bu egzersiz ve diyet programı hastanın yaşamı boyunca uyması gerek kurallardır. Sonuç olarak kardiyak rehabilitasyon, modern tıbbın kalp ameliyatları sonrası hastanın hayatına ve sosyal aktivitelerine devam etmesini sağlayarak kişinin yaşam kalitesini düşürmeden hayatını devam ettirmesidir. 
]]>
Rehabilitasyon Aletleri https://www.rehabilitasyon.gen.tr/rehabilitasyon-aletleri.html Sun, 02 Dec 2018 23:27:58 +0000 Rehabilitasyon Aletleri, Rehabilitasyon aletleri, genel olarak vücudun sorunlu olan bölgesinde kemik yapısını ve özellikle kas sistemlerini çalıştırmak amacıyla hazırlanmış aletlerdir. Rehabilitasyon aletleri kullanım olarak ana Rehabilitasyon Aletleri, Rehabilitasyon aletleri, genel olarak vücudun sorunlu olan bölgesinde kemik yapısını ve özellikle kas sistemlerini çalıştırmak amacıyla hazırlanmış aletlerdir. Rehabilitasyon aletleri kullanım olarak ana mantık çerçevesi ise, her hangi bir travma veya darbelere bağlı olarak sakatlanma veya doğuştan olan geçici bir engellilik durumunda vücudun her hangi bir bölgesinde bulunan sakatlıkta ve o bölgede bulunan uyarıcı hücreleri çalıştırmak ve bu şekilde direkt olarak o bölgedeki kas yapılarını çalıştırmak amacıyla kullanılan aletlerdir. Örnek verecek olursak yürüme merdiveni sayesinde bacak kaslarını ve ayak kaslarına yapılan egzersizler ile birlikte güçlendirmekte ve sinir sistemlerinde bulunan hücreleri uyarı nitelikte olan egzersizlerdir. Bundan dolayı, rehabilitasyon egzersizlerinin her birinin ayrı ayrı görevi ve her birinin çalıştırdığı bölgeler mevcuttur. Bizde sizler için her bir aletin genel olarak geliştirdiği bölgeleri maddeler halinde açıklayacak olursak;
Rehabilitasyon Aletleri
 • Rehabilitasyon Aletleri Yürüme Merdiveni; Rehabilitasyon aletleri içinde yürüme merdiveni genel olarak ayak ve özellikle bacaklardaki kasları geliştirme ile birlikte sinir sistemlerinde bulunan uyarıcı hücreleri geliştirme amaçlı kullanılır. Genel olarak 3 lü, 5 li ve 7 li olan yürüme merdiveni kişinin yaşına uygun olanı tespit edilerek çalışmalar gerçekleştirilir. 
 • Rehabilitasyon Aletleri Adım Ayarı; Rehabilitasyon aletleri adım ayarları genel olarak aksak bir şekilde yürüyenler ve yürürken denge sağlayamayanlar için kullanılan alettir. Genel olarak belirleyici renkler ile adım mesafe standart olarak ayarlanmış olarak yere serilen alette kişinin bu renkli olan bölmelere basarak adımlarını atmaları sağlanır. Bu şekilde adımları daha düzgün ve dengeli olarak kendini geliştirir. Bu şekilde sinir sistemlerinde bulunan hücreler uyarıcı nitelikte egzersizler yaptırılır.
 • Rehabilitasyon Aletleri Ayak Ağırlığı; Rehabilitasyon aletlerinde ayak ağırlığı genel olarak bileklere takılarak ayak kısmını güçlendirme ve sinir sistemlerini geliştirme amaçlı olarak ayak bilekleri kısmına takılan ağırlıklar ile egzersizler yapılır. Ve kişinin yaşına göre, rahatsızlığına göre ayak ağırlığı belirlenir. Genel olarak ağırlık türleri ise  500 gr. dan başlayarak 5 kg. a kadar çıkabilmektedir. Ayaklara takılan ağırlığı uzman bir doktor kontrolünde gerçekleşir.
 • Rehabilitasyon Aletleri Egzersiz Yayları; rehabilitasyon aletlerinde kullanılan egzersiz yayları genel olarak omuz ve göğüs kısmını geliştirme amaçlı kullanılır. Egzersiz yayları adet olarak takılarak egzersizler yapılır. bu takılan yayların adetini uzman bir doktor kontrolünde belirlenerek yapılır. 
 • Rehabilitasyon Aletleri El Geliştirme Tahtası; Rehabilitasyon aletleri el geliştirme tahtası genel olarak ellerine uyarıcı nitelikte beyin tarafından gerekli uyarıların yapılmadığı ve bu şekilde günlük ihtiyaçlarında ellerinin kullanılmasını sağlamak amacıyla konta plak üzerinde bulunan kapı kolu, lamba anahtarı ve prizler gibi aletleri bu tahta üzerinde kullanmayı sağlamak ile ellerin hareket etmesi sağlamak amacıyla geliştirilen alettir. Bu şekilde ilk etapta günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde el sinir sistemlerini uyarıcı nitelikte egzersizler yaptırılır.
 • Rehabilitasyon Aletleri Walker; Rehabilitasyon aletleri arasında bulunan walkerler genel olarak belden aşağısı geçici felç olanlarda ellerden destek alarak yürümeyi sağlanması ve ayakları kısımında bulunan güçsüzlük vb. gibi nedenlerden dolayı yürüme sorunu olanlar için geliştirilen alettir. Bu şekilde sinir hücrelerini uyandırıcı nitelikte yapılan egzersizler ile yürüme problemi ortadan kaldırılabilir. Çocuklar ve yetişkinlere göre farklı boyutlarda ve ağırlıklarda walkerler mevcuttur.
]]>
Nörolojik Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/norolojik-rehabilitasyon.html Mon, 03 Dec 2018 09:24:10 +0000 Nörolojik Rehabilitasyon, Nörolojik hastalıkların büyü bir kısmı hastalığın doğal gidişatı içerisinde sakatlığa sebep olan ve hastaları günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı bir duruma getiren tablolar şeklinde kar Nörolojik Rehabilitasyon, Nörolojik hastalıkların büyü bir kısmı hastalığın doğal gidişatı içerisinde sakatlığa sebep olan ve hastaları günlük yaşam aktivitelerinde bağımlı bir duruma getiren tablolar şeklinde karşımıza çıkar. Sakatlık toplum sağlığını ilgilendiren ana nedenidir. Sakatlık safhasında hastalığın tanı ve medikal tedavisinin yanında rehabilitasyonu da gündeme gelir. Nörolojik rahatsızlıkların rehabilitasyonu ile hastaların bağımsızlık dereceleri yükselir ve yaşam kalitesi artar.

Dünya sağlık örgütü sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik şeklinde tanımlamıştır. Sağlığın bozulmasını sırasıyla hastalık, yetersizlik, sakatlık ve engellilik şeklinde adlandırılan bozukluklar izler. Dünya sağlık örgütü 1980 yılında yetersizlik, sakatlık ve engellilik kavramlarına açıklık getirmiştir. Yetersizlik, psikolojik, fizyolojik yada anatomik yapının fonksiyon kaybı veya normalden sapması olayıdır. Organ seviyesindeki bozuklukları ifade eder.

Sakatlık, sağlığın bozulması neticesinde meydana gelen yetersizlikten sebep herhangi bir yeteneğin, normal kabul edilen bir insana göre azalması yada kaybedilmesidir. Bireysel düzeydeki bozuklukları ifade eder. Engellilik, yetersizlik ve sakatlık sebebiyle insanın yaş, cins, sosyal ve kültürel yapısına göre normal kabul edilen yaşama şeklini yerine getirememesi olayıdır. Özetle, yetersizlik organ seviyesindeki, sakatlık bireysel seviyedeki, engellilik bireyin sosyal çevre ile uyumundaki dengesizlikleri anlatır.

Rehabilitasyon, sakat insanı yeniden yaşama hazırlayan  tıbbi, fiziksel, pisiko-sosyal ve mesleki girişimlerin  toplamıdır. Amacı, fizyolojik yada anatomik yetersizliği ve çevreye uyumsuzluğu bulunan bir insanın  fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki, özel uğraşı ve eğitsel potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Rehabilitasyon ekibi, FTR uzmanı, nörolog, ortopedist, dahiliye uzmanı, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, uğraşı terapisti, konuşma terapisti, psikolog. Nörolojik hastalıklarda, serebrovasküler olay, kafa travmaları, medulla spinalis yaralanmaları, multipl skleroz, musküler distrofi ve myopati, serebral palsi, poliomyelit, periferik sinir lezyonları, parkinson hastalığı, ALS, polinöropatiler, spinoserebellar dejeneratif rahatsızlıklar ve serebellum rahatsızlıkları, myastenia gravis.

Nörolojik Rehabilitasyon

Sorunun analizi ve adlandırılması, hastalığın tanımı ve ne derecede olduğu dahildir. Amaçların oluşturulması ve sorunun ortaya çıkması, hastanın bilgilendirilip onayını alarak rehabilitasyon planının oluşturulması biçimidir. Problemin çözümü, planın yapılması ve ekip elemanlarının çalışmalarının planlanmasını içerir. Nörolojik bozuklukların rehabilitasyonundaki ana unsurları, komplikasyonların önüne geçilmesi, iyileşmenin çabuk bir hale getirilmesi, uyum stratejilerinin öğretilmesi, çevresel olayların kolay bir şekle getirilmesi.

Hastanın değerlendirilmesi, bilinç ve kooperasyon, işitme, algılama ve konuşma, motor gücü, duyu, tonus, patolojik refleksi, isteksiz hareket, postür, deformite, eklemlerin hareketi, beslenme, yutma hareketi, mesane- rektum hareketi, kalp ve solunum sistemi, dekübit. Serebrovasküler olay, beynin beslenmesi %70 karotis, %30, vertebro-baziller sistem, iskemik (%84)-hemorajik (%16), lezyonun karşısında hemipleji-parezi, rehberlik eden kranial sinir lezyonları, etkilenen arteriyel sisteme bağlı klinik bulgu, afazi, dizartri,apraksi,algı bozukluğu,kişilik değişiklikleri gibi.

Strok rehabilitasyonu akut bakım, yeniden aktivasyon oluşturma ve yeniden uyum oluşturma aşamalarını içermektedir. Kardiyak komplikasyonlar, aspirasyon pnomonisi ve venöz tromboembolizmi düşürmek, beslenme, deri bakımı, hareket açıklığı, fizyolojik mesane ve barsak çalışmasını korumak için hem tıbbi ve hem de rehabilitasyon önlemlerini erken zamanda almak gerekir. Bu anlamda strok geçiren hastalarda rehabilitasyona başlanacağı zaman sorusu akla gelir. Aklı yerinde olan hastalar rehabil]]> Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/engelli-bakimi-ve-rehabilitasyon.html Mon, 03 Dec 2018 10:29:29 +0000  Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Sağlık yalnızca hastalık ve özürlülüğün olmaması durumu değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumu diye tanımlanır. Özürlülük ise kişinin bedens  Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Sağlık yalnızca hastalık ve özürlülüğün olmaması durumu değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumu diye tanımlanır. Özürlülük ise kişinin bedensel, zihinsel, ruhsal özelliklerinden belirli bir oranda ve sürekli olarak işlev ve görüntü kaybına neden olan organ yokluğu, bozukluğu sonucu normal yaşam gereklerine uyum gösterememe durumudur. Bu durumdaki kişiye özürlü denilir.

Günümüz Türkiye’de engellilerin toplumla uyum ve bütünleşme açısından yoğun sorunlar içinde yaşadıkları biliniyor. Sorunu adlandırmadan başlayan ve yaşamın çoğu alanına yayılan bu sorunlar, engelli kişilerin içinde yaşadıkları toplumla işlevsel bir bütünlük içinde yaşamalarını zorlaştırmaktadır. Sürekli sorunlarla boğuşan, onlara karşı anlamlı çözümler üretemeyen bireyler, kendilerini mutsuz hisseder ve yaşama olan motivasyonları düşer. Bu durum ise temel  insanın temel hakkı olan bireyin kendisini gerçekleştirme hakkını ortadan kaldırıp düşük yaşam kalitesine neden olmaktadır. Engelli insanların yaşadığı bu sorunların üstesinden gelebilmeleri ancak bütüncül bakış açısıyla, öğrenimlerini tamamlamış biyopsikososyal, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, tıp vb. gereklerini kazanmış engelli bakım teknikleri  aracılığıyla olacaktır.
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon

Engelli bakımı teknikerleri, aldıkları engelli bakımı eğitimi ile engelli bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, engelli ve bakıma muhtaç insanları hayata tutundurma, gelecek kaygısından kurtulmalarına yardımcı olma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı, koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan insan gücüdür. Bu konuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleğinin profesyonel gerekliliklerini yerine getirebilen, engelli bireylerin temel özellik ve ihtiyaçlarını, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen, insanları seven ve onlara saygı duyan, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip aynı zamanda yaşlı bireylerle bütünleşip onlara yaklaşabilen engelli bakım hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elamanları yetiştirilmektedir.

Engelli bakım ve rehabilitasyon teknikerleri ilk önce temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, hastahanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, huzur evlerinde, bakım evlerinde, kreşlerde, çeşitli kurumların sağlık bölümlerinde ve engelli bireylerin evlerinde görev yapabilmektedirler. Bu alanda iş bulmak oldukça kolaydır, iş sahası geniş bir alandır. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneklere bağlı olarak meslekte işsiz kalma riski hemen hemen yoktur denilebilir.

Bu Mesleğin Gerektirdiği Özellikler Nelerdir

Engelli bakıcısı olmak isteyen kişilerin, yardımsever, sevecen, güler yüzlü, hoşgörülü, dikkatli, şevkatli, temiz ve düzenli, sorumluluk duygusu yüksek, programlı dakik çalışmayı seven, etkili iletişim kurmada yetenekli olan, ekip çalışmasına yatkın, hızlı ve doğru karar verebilen, fiziksel anlamda güçlü, pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlamada zorlanmayan kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Ortamı Koşulları

Engelli bakıcıları, koruyucu bakım, rehabilite etme ve yaşam kalitesini arttırmak amaçlı, engelliye bakım hizmeti verirler. Çalışma ortamı kurumlar ve evlerdir. Çalıştıkları kurumun özelliğine bağlı olarak dönüşümlü bir şekilde gece veya gündüz çalışırlar. Çalışma saatleri içerisinde özel kıyafetlerini giyerler. Evde bakımda ise ya gündüzleri çalışırlar ya da yirmi dört saatlik bakım yapıp çalıştıkları evde kalırlar. Çalıştıkları meslekte hastalık riskine karşı, hepatit aşısı olmaları gerekir ve çalışırken, özel giysi, eldiven ve dezenfekte edici maddeler kullanmaları, ayrıca saçlarını toplamaları el ve tırnaklarının bakımlı ve temiz olması,  takı takılmaması, ayakkabılarının ka]]> Ortopedik Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/ortopedik-rehabilitasyon.html Tue, 04 Dec 2018 03:30:30 +0000 Ortopedik rehabilitasyon, günümüze en gelişmiş tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu durumun yanı sıra aynı zamanda oldukça çok kullanılan bu yöntem sonucunda birçok insanın istediği sağlığı elde etmesi olağan ha Ortopedik rehabilitasyon, günümüze en gelişmiş tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu durumun yanı sıra aynı zamanda oldukça çok kullanılan bu yöntem sonucunda birçok insanın istediği sağlığı elde etmesi olağan hale gelmiştir. Ülkemizde ve dünyada oldukça  yüksek oranda kullanılmakta olan bu tedavi yöntemleri oldukça yüksek oranda fayda sağlayarak hızlı bir yayılma göstermiştir. Genellikle cerrahi operasyon gereken durumlarda kişiye bu tedaviler yapılmadan önce uygulanan bir yöntemdir. Cerrahi tedaviler öncesinde hastaya uygulanan bu tedavi her ne kadar zaman alsa bile aslında gösterdiği etkiler ve sonuçlarla bu zamanın boşa gitmediğini bizlere göstermektedir. İnsanlarda birçok ortopedik rahatsızlıklar vardır. Tüm bu ortopedik rahatsızlıkların giderilmesinde eğer doktorlar onay verirse ortopedik rehabilitasyon yöntemleri uygulanabilmektedir. Özellikle bel, boyun, bacak ve diğer eklemler üzerinde çok büyük etkileri olan ortopedik rehabilitasyon geçmişte ve günümüzde çok büyük faydalar göstermektedir. Gün geçtikçe teknolojinin de gelişmesi ile birlikte daha da geliştirilen bu yöntemler bazen cerrahi operasyonlarla bile düzeltilemeyecek şeyleri düzeltmektedir. Bunun yanında zor bir cerrahi operasyon gerektiren ya da tedavi edilmediğinde hastalara birçok zorluklar gösteren menüsküs yırtılması probleminde de bu tür yöntemler büyük başarı göstermektedir. 


Bazen ortopedik rehabilitasyon uygulamaları kişilerde sadece sorunların giderilmesinde değil aynı zamanda kişinin bazı hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilecek olan ortopedik sorunların önüne geçilmesi amacı ile yapılabilmektedir. Ortopedik rehabilitasyon uygulamaları günümüzde iki şekilde ayrı gruplandırılmıştır. Bu gruplardan bir tanesi kısa süreli rehabilitasyondur. Bir diğer grup ise uzun süreli rehabilitasyondur. Bunları şu şekilde daha detaylı olarak açıklayabiliriz.

Kısa Süreli Ortopedik Rehabilitasyon:
Bu rehabilitasyon yöntemi genellikle çok ciddi problemleri olmayan ve yaş olarak daha genç yaştaki kişiler için uygulanan yöntemlerden biridir. Fakat belirtmek isterim ki bazı durumlarda bu yöntem yaşı ileri kişilerde de kullanılabilmektedir. Birçok zaman kişideki mevcut durumun korunması amacı ile yapılan bu uygulamada çok kısa sürelerde bile yapılan çalışmalar sonrasında kişinin normal halinin korunması sağlanabilmektedir. Bu tür durumların gerektiği zamanlarda kısa süreli ortopedik rehabilitasyon kişinin vücudunda oluşabilecek olan kalıcı hasarların oluşmasını önlemektedir. Bunun yanında belli bir hastalıktan dolayı ya da  diğer sorunlardan dolayı kişilerde görülen ağrılar bazen tıbbi ilaçlarla bile ortadan kaldırılamamaktadır. Bu durumlarda ortopedik rehabilitasyon son derece gerekli ve etkili bir yöntem olabilmektedir. Kişilerde ortopedik olarak meydana gelen ağrılar bu tür yöntemler ile çok kısa sürelerde ortadan kaldırılabilmektedir. İşte bu amaçlarla kısa süreli rehabilitasyonlar yapılabilmektedir. Bu durumun yanında ayrıca kişilerdeki eklem hareketlerinin artmasını sağlamak, hastaya hastalıkla ilgili bilgiler ererek hastayı bilgilendirmek, aktivite düzeyini azaltmak ve dinlendirmek, varsa inflamansyonu azaltmak amacı ile kısa süreli ortopedik rehabilitasyon uygulanabilmektedir.

Ortopedik Rehabilitasyon
Uzun Süreli Ortopedik Rehabilitasyon:
Bu yöntem ise genellikle daha zor sorunları olan kişilerde ve daha çok yaşlı insanlarda uygulanan bir durumdur. Uzun süreli ortopedik rehabilitasyon uygulamasında hastalığın şiddetinin büyük olması ve aynı zamanda çözümü uzun süren sorunlarda kullanılan bir yöntemdir. Bu durumda kişilerde meydana gelen kas hastalıkları sorunları olduğunda uygulanan rehabilitasyon yöntemi ile sorun tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Bunun yanında kişilerdeki kas gücünün arttırılmasını sağlamak amacı ile bu yöntem kullanılabilmektedir. Bunun dışında kişilerde doğuştan olarak görü]]> Rehabilitasyon Nedir https://www.rehabilitasyon.gen.tr/rehabilitasyon-nedir.html Tue, 04 Dec 2018 23:03:22 +0000 Rehabilitasyon nedir, çok geniş kapsamlı bir terim şekli olup, kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılma şekline denilmektedir. Fizik tedaviye göre, daha uzun bir şekilde uygulanmaktadır ve hastaların aktif olarak teda

Rehabilitasyon nedir, çok geniş kapsamlı bir terim şekli olup, kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılma şekline denilmektedir. Fizik tedaviye göre, daha uzun bir şekilde uygulanmaktadır ve hastaların aktif olarak tedaviye katılımını ve çabasını gerektirmekte olan bir süreç tarzıdır. Rehabilitasyon öncelerde yabancı ülkelerde çok sık kullanılan bir uygulama türü olmakta iken Türkiye'de çok kullanılmazdı. Fakat artık günümüzde Türkiye’de ise, rehabilitasyon uygulamaları, yurt dışına giderek eğitim alan uzmanlar tarafından başlanmıştır. Rehabilitasyon, önceleri sadece sakatlıkların tıbbi tedavisi olarak uygulanmaktaydı. Daha sonra  bu uygulamalar genişletilerek bütün vücut ağrılarında uygulanmaya başlanmıştır. Hastalıkların, ilaç, cerrahi, fiziksel yöntemler ve yardımcı cihazlarla kısmen veya tamamen giderilmesi ve hastanın bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bakımdan, bağımsızlığının sağlanmasına doğru yapılan tüm çalışmalara rehabilitasyon adı verilmiştir. Rehabilitasyon çalışmaları bir tek kişi tarafından yapılmayıp bir ekip uzman tarafından gerçekleştirilmektedir. İki çeşit rehabilitasyon şekli bulunmaktadır. Biri ortopedik rehabilitasyon ikincisi ise ameliyat öncesi rehabilitasyon şekli olmaktadır. Genellikle rehabilitasyonlar evlerde hizmet verilmeye de başlanmaktadır. Çünkü sadece kırık, çıkık için değil rehabilitasyon merkezlerine gelemeyen yaşlıların başka şekilde oluşan rahatsızlıkları için günümüzde evde rehabilitasyon geliştirilmiştir. 

Tıbbi Rehabilitasyon

Örneğin ortopedik rehabilitasyon kırık, çıkık, bağ ve ligaman yaralanmaları, menisküs ve bağ yırtıkları gibi ortopedik problemlerin, cerrahi uygulama, alçı yada atel sonrasında, genellikle ve mümkün oldukça fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanması gerekmektedir. Amaç ise hastaya en kısa zamanda normal aktivitelerinin yeniden yerine getirilmesini sağlamaktır. Hastalık, kaza, duruş bozukluğu gibi sebepler ile normal hareketlerimizin, ağrı ya da çeşitli kısıtlamalar nedeniyle bozulması sonucunda uzman bir doktora başvurulmalıdır. Uygun bir tanı ve tedavi ile en kısa zamanda şikayetlerin giderilmesi ve eski hale kavuşulması için çaba gösterilir. İyileşmek ise sadece ağrının geçmesi ya da kırığın kaynaması olmamaktır. Örneğin omuz ağrısı nedeni ile rahatlıkla saç taranılmamaktadır. Ameliyat sonrası diz, ayak bileği güçsüzlüğü ile merdiven çıkarken zorlanılır. Veya el bileği tendonlarındaki şikayetimiz nedeni ile klavyede yazı yazmak büyük eziyet haline gelmektedir. Fakat kısa sürede eski hale kavuşulması rehabilitasyon ile geçirilmektedir. Dokuların iyileşmesi ve tamamlanması, eski haline en yakın zamanda iyileşmesi ve ardından eklem hareketlerinin eski rahatlığına ve kuvvetine ulaşması için iyi bir rehabilitasyon süresi gerekmektedir.

Rehabilitasyon Nedir

İlk zamanlarda ameliyat öncesi rehabilitasyona çok sıcak bakılmasa da günümüzde oldukça seçilip faydası görülmektedir. Sakatlanma durumlarından sonra, sakatlanan bölgede meydana gelen ağrı, ısı artışı, şişlik, hareket kısıtlılığı, kas zayıflığı gibi problemler azaltıldığı zaman, cerrahi tedavinin daha başarılı olduğu biliniyor. Bu yüzden de ameliyat öncesi rehabilitasyon gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Fakat  önceden tedbir alınarak, ameliyat sonrası gelişebilecek olan sorunların en az durumda tutulması gerçekleştirilir. Ameliyat öncesi kasları olabildikçe güçlendirerek, sonradan oluşabilecek herhangi bir zayıflığı en az düzeyde tutmak oldukça mümkün olmaktadır. Rehabilitasyon sonrası kişi eski sağlığına tam olarak dönemese de azda olsa şikayetçi olduğu rahatsızlıktan uzaklaşmış olup hareketlerini ve vücudunu daha iyi kullanmaktadır. Ayrıca rehabilitasyon sonrası kaybedilen hislerin geri var olması hem kişileri psikoloik olarak düzene sokar hem de kullanılması gereken eklemlerin artık kullanılabilir duruma gelmesi kişileri rahatlığa çıkarır. Ayr]]> Tıbbi Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/tibbi-rehabilitasyon.html Wed, 05 Dec 2018 17:18:48 +0000 Tıbbi rehabilitasyon, tıp alanında son derece yaygın olarak kullanılan ve aynı zamanda birçok insanın kalıcı sorunlarında bile başarılara imza atmış bir yöntemdir. Ülkemizde ve dünyada sosyal ve tıbbi olarak iki ayrı gruba Tıbbi rehabilitasyon, tıp alanında son derece yaygın olarak kullanılan ve aynı zamanda birçok insanın kalıcı sorunlarında bile başarılara imza atmış bir yöntemdir. Ülkemizde ve dünyada sosyal ve tıbbi olarak iki ayrı gruba ayrılmış olan rehabilitasyon yöntemleri çok eski zamanlardan beri kullanılan ve gün geçtikçe daha da geliştirilen bir uygulamadır. Bu uygulamalar ile birçok insan tıbbi operasyonlara maruz kalmadan çok büyük sorunlarını çok kolay bir şekilde en küçük bir kesi bile yapılmadan halletmektedir. Tıbbi rehabilitasyon yöntemleri birçok zaman tıbbi olarak yapılan ameliyatlardan, tıbbi ilaç tedavilerinden çok daha büyük etkiler göstererek kişilerin hayatında olumsuzluğa neden olan durumlardan kurtarmaktadır. Eski zamanlarda çokta verimli olmayan bu yöntem günümüzde teknoloji sayesinde son derece geliştirilmiş ve daha yeni uygulamalar ortaya çıkarılmıştır. Bu sayede tıbbi rehabilitasyon insanlar arasında çok daha fazla yaygınlaşarak en gelişmiş ve en çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasına girmeyi başarmıştır. 


Tıbbi rehabilitasyon uygulamaları genellikle insanlarda fiziksel olarak görülen engellerde büyük oranda etkili olmaktadır. Özellikle fiziki olarak doğuştan meydana gelen bozukluklarda yapılan rehabilitasyonlar sayesinde kişinin yavaş yavaş normal fiziksel hareketleri yapabilmeleri sağlanmaktadır. İnsanlara uygulanan tıbbi rehabilitasyonlar kişilere fizik tedavi uzmanları ve diğer doktorlar tarafından en doğru şekilde verilmektedir. Fakat bu gibi tıbbi rehabilitasyon uygulamalarının kişilerde uygulanması için öncelikle bu konuda uzman doktorların gerekli muayeneleri ve testleri yaparak bu uygulamaların hasta için uygun olmasına karar vermesi gerekmektedir. Aksi durumlarda kişiye tıbbi rehabilitasyon uygulanamaz. Tıbbi rehabilitasyonda bazı özürlülere hidroterapi uygulamaları yapılmaktadır. Bu durumun gerekliliği ise yine doktorlar tarafından belirlenmektedir. Tıbbi rehabilitasyonun içerisinde yer alan hidroterapi uygulamaları kişiye verilen yüzme eğitimleri ile birlikte yapılmaktadır. Bu işlem sırasında hidroterapi uygulaması kişiye yüzme hocaları tarafından verilmektedir. Bu durumda kişiler gruplara ayrılır ve kişilerdeki özür durumuna göre farklı şekillerde rehabilitasyon uygulamalarına tabi tutulurlar.

Tıbbi Rehabilitasyon
Tıbbi rehabilitasyon içerisinde yer alan bir diğer yöntem daha vardır. Bu yöntem elektro terapi olarak adlandırılmıştır. Bu yöntemlerin kişilerde gerçekleştirilebilmesi için kişilerin bazı testlerden geçmeleri şarttır. Bu testler uzman doktorlar tarafından yapıldıktan sonra eğer uygun görülür ise kişiler bazı testlerden geçirilir. Genellikle elektronik ortamlarda yapılan bu uygulamalar tıbbi rehabilitasyon uygulamaları içerisinde çok büyük yer almaktadır. Bu tür uygulamalarda insanlar birçok avantaj elde etmektedir. 

Tıbbi Rehabilitasyonun Avantajları:
 • Bu uygulamada insanların vücut bütünlüğü kesinlikle bozulmaz. Öyle ki diğer tıbbi yöntemlerdeki gibi ameliyatlar ya da kişinin vücudunda kesiler oluşturulmadığı için kişide herhangi bir iyileşme süreci oluşmaz. Bu durumda kişinin vücudunda anestezi uygulamalarının yapılmaması ise kişinin işlemlerden sonra hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlamaktadır. 
 • Bir diğer avantaj ise tıbbi rehabilitasyon işlemleri sırasında kişilerin herhangi bir ağrı ya da sancı gibi durumlarla karşılaşmaması durumudur. Bu durum birçok yöntemde kişilerin korkmasına ve çekinmesine neden olsa da yapılan tıbbi rehabilitasyon işlemleri birer egzersiz formunda olduğu için aynı zamanda eğlenceli olmaktadır. 
 • Yapılan tıbbi rehabilitasyon uygulamaları kişilerin aynı zamanda spor faaliyetlerini yerine getirmeleri için bir imkan niteliğindedir. Çok kısa sürelerde kişiler vücutlarındaki değişikliğin farkına varabilirler.
]]>
Otizm Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/otizm-rehabilitasyon.html Wed, 05 Dec 2018 17:38:59 +0000 Otizm Rehabilitasyon, Otizm iletişim ve sosyal oluşum gruplarındaki kısıtlıkla oluşan ve çocuğun büyümesini önemli bir yende olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur. Otizmin belirtileri, otistik çocuklarda normalinden değişen Otizm Rehabilitasyon, Otizm iletişim ve sosyal oluşum gruplarındaki kısıtlıkla oluşan ve çocuğun büyümesini önemli bir yende olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur. Otizmin belirtileri, otistik çocuklarda normalinden değişen davranışlardır. Otizmin sebepleri konusunda kalıtımsal etkiler üstünde önemle durulmaktadır. Otizmi bulunan çocukların öbür kardeşlerinin de otizm bulunma yüzdelerinin %3-6 arasında oranlara ulaştığı belirtilmektedir. 

Otistik çocukların ve ailelerin sorunlara karşı çıkabilme yolları, otistik çocuğu bulunan aileler için en önemli soru, kendilerini ne gibi sorunların beklediği ve çocuğun zamanla nasıl olacağıdır. Özellikle fazla erken yaşlardaki duruma bakıp çocuğun ileride hangi konuma geleceğini ve nasıl bir gelişim göstereceğini bilmek zordur. Aileler çocuk ilk önce konuşup konuşamayacağını daha sonra, okula gidip gidemeyeceğini giderse de ne cins güçlüklerle karşılaşacaklarını bilmek isterler. Çocuğun içerisinde yer aldığı durumun erken fark edilmesi ve eğitim aldığı zamanda çocuğun izlenmesi, güçlü ve zayıf durumlarının görülmesi aileye ve eğitimciye neler yapması gerektiğini gösterir. Otizmde ilerisi için umudu yükselten durumlardan ilki erken Tanıdır. Mümkün olduğunca erken fark edilerek çocuğun çocuk ruh sağlığı kliniğine götürülmesi ve Tanının konması veya belirtilere göre tedavi yapıcı girişimlerin başlatılması çocuğun ilişki kurma yetersizliği ile uğraşılmasını kolaylaştırır. 
Otizm Rehabilitasyon

Erken teşhis ve müdahale, çocuğun kendisine ve çevresine kendini, ilgilerini, öğrenmesini ve becerilerini geliştirmesini hızlandırır. Ailenin ve çocuğa teşhis koyan uzmanların çocuğu gelişimsel seviyesine uygun bir müdahale programına hızlı bir şekilde oluşturulmasında fayda vardır. Okul öncesi zamanda konuşmaya başlamamış veya durmuş ve ilgi alanı kısıtlı yaşına uygun marifetleri yapamayan bir çocuğun klinikte ayaktan bireysel tedavisinin yanında uygun bir kreş veya anaokuluna yazdırılması ve özel eğitim programına alınması uygun olur. Bu müdahalede bireysel tedavi erken yaşlarda çocuğun anne ve babasının da bulunmasıyla değişik yöntemlerle uygulanabilir. Anne baba ve çocuk beraber bir şekilde oyun terapisi uygulanır. Video kayıt yöntemleri ile terapi yürütülebilir.

Çocuğun yaşı ve neye ihtiyaç duyduğu göz önünde bulundurularak bireysel tedavi yapılabilir. Çocuğun kendi yaşıtları ile birlikte olmasının oluşturulabilmesi için bir kreşe veya ana okuluna gönderilmesi de tedavinin bir parçasıdır. Özellikle taklit yapabilmesi gelişimi ile otistik çocuk kendi yaşıtlarıyla birlikte olmaktan faydalanır. Dil gelişimi hızlanır. Duygusal ve sosyal oluşumu desteklenmiştir. Otistik çocukların kendi haline bırakılmaması gerekir. Bu sebeple belirli bir düzen içerisinde eğitim ve öğretim olanaklarından faydalanması sağlanmalıdır. İlköğretim zamanına ulaştığında da okula gitmelidir. 

Otistik çocuğun otistik nedenlerinin derecesi de oluşumunu olumsuz yönde etkileyebilecek öbür faktördür. Belirtiler oldukça ağır ve çocuğun yaşı büyükse tedavisi klinikte farklı zamanlarda takip edilerek ve bir özel eğitim kurumuna gitmesi sağlanarak yürütülür. Farklı sosyal ve sportif etkinliklerden de faydalanması mümkündür. Otistik çocuğun büyümesini etkileyen başka bir faktör ise çocuğun için de yer aldığı çevredir. Otistik çocukların da öbür çocuklarda olduğu gibi bol uyarana ihtiyaçları vardır. Çocuğun uyaranları kabul derecesine bakılarak çevresi düzeltilmelidir. Çocuğa dokunmak, onunla konuşmak, çevresinde ne olup bittiğini onun algılayabileceği şekilde sade bir dille ona anlatmak, yaşadıklarını, birlikte geçirdikleri zamanları çocuğa anlatmak, masal ve hikaye okumak, resimli kitaplara bakmak ve günlük kullanım çevresi içerisindeki eşyaların ismini, işlevini öğretmek önemlidir.

Oyun çevresi, oyuncaklar, yaşıtlarıyla beraber olma, sosyal hayatın bir parçası olma çocuğun gelişimini hızlandırır.  Otistik çocuklarla ilgilenirken birinci adım çocukla ilişki]]> Evde Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/evde-rehabilitasyon.html Thu, 06 Dec 2018 12:14:37 +0000 Evde Rehabilitasyon, Birçok kişinin evde uygulamış olduğu bazı uygulamalara evde bakım ve rehabilitasyon denilmektedir. Bazı kazalar sonucu yapılan rehabilitasyon günümüzde oldukça yüksek sayıda olup sonucu oldukça oluml Evde Rehabilitasyon, Birçok kişinin evde uygulamış olduğu bazı uygulamalara evde bakım ve rehabilitasyon denilmektedir. Bazı kazalar sonucu yapılan rehabilitasyon günümüzde oldukça yüksek sayıda olup sonucu oldukça olumlu şekilde olmaktadır. Genellikle evde rehabilitasyon yaşlılar için yapılıp hastahane veya fizik tedavi merkezine yorumlamaları için tercih edilmektedir. Evde rehabilitasyon fizyoterapi, yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenler ile aksaklık gösteren fonksiyon hareketleri geri kazandırmak için uzman bir fizyoterapi uzmanı tarafından uygulanan ve tekrar eski hareketlerini yapabilmelerine kavuşturulan ve kişinin kendine öz güvenini kazandıran bir tıp dalı olmaktadır. Genellikle elektrik akımı, sıcak veya soğuk tedavi uygulanması yada çeşitli yöntemlerle hastaların tedavisine sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olmaktadır.  

Evde rehabilitasyon uygulama yapılan durumlar ise şöyle açıklanmaktadır: 

 • Bel ağrılarında, boyun ağrılarında, sırt ağrılarında,
 • Bel ve boyun fıtıklarının belirtisinde,
 • Omuz ağrısı, kol ağrıları ve bacak eklemlerinde ağrıları olanlara, 
 • Romatizmal hastalıkların belirti gösterdiği dönemlerde olan kişilere, 
 • Ortopedik olarak uygulanan ameliyatların sonrasında kaslarında güçsüzlük, eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığı gelişenlere, 
 • Kırık, çıkık, incinme olayları ile alçı sonrasında eklemlerinde sertleşmeler olanlara, 
 • Beyin, sinir hasarı sonucunda kol, bacaklarda felç ve vücutta hareketsizlik gelişenlere, 
Evde Rehabilitasyon

Kısaca tıp dalında kişilerin doğuştan veya daha sonradan, herhangi bir sebep ile oluşan kalıcı veya geçici, ruhsal, bedensel veya zihinsel yetersizliklerinin kaybetmiş kişileri düzeltme işlemi olmaktadır. Çoğu zaman rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalar, sağlık kuruluşuna gelmede oldukça güçlük çekmektedir ve buna Örnek verecek olursak serebral palsi’ si olan, felçli olan, büyük ameliyatlar geçirmiş ve sonucu hareket kabiliyeti azalmasına sebep olan hastaların sağlık kurumlarına ve fizik tedaviye gelmeleri oldukça zor olmaktadır. Ayrıca konuşma yada psikoterapi uygulaması gerekli görülen bir hastaya kendi yaşamış olduğu ev ortamında terapi uygulamak zaman zaman daha başarılı sonuçlar verdiği için evde rehabilitasyon tercih edilmektedir. Evde rehabilitasyon tercihi sağlığınızı dikkate almanız açısından oldukça önemli ve ertelenmesi gereken durumlardan biri olmaktadır. İlk günlerde çok tercih edilmeyip inanılması da şuan günümüzde en çok tercihler arasında olmaktadır.

Evde rehabilitasyon uygulamasının avantajları olduğu gibi dezavantajları da olur. Öncelikle evde rehabilitasyonun avantajlarından bahsedecek olursak;

 • Rehabilitasyon görecek olan hasta sıra beklemez,
 • Hasta fizyoterapistle birebir iletişimde olduğundan dolayı tedaviye çabuk yanıt verir,
 • Rehabilitasyon tedavisi alacak hasta evinde rahat bir şekilde rehabilitasyon alır.

Evde Rehabilitasyon Dezavantajları ise;

 • Evde uzun süreli rehabilitasyon hizmetleri kişiler için bütçe zorlayıcı olabilir,
 • Hastane ortamları, yaşlı bakım evleri, klinikler her zaman steril kontrol yapıldığından dolayı ev ortamına nazaran daha temizdir.
 • Fizyoterapistin gerek gördüğü rehabilitasyon ekipmanları evde her zaman bulunmayabilir.

Hastaların diğer bir dikkat etmeleri gereken husus ise, evde rehabilitasyon uygulayacak olan fizyoterapist lisans eğitimi almış kişilerden olması gerekir. Bazı rehabilitasyon tedavisi uzmanı eğitimi almamış kişiler tarafından alınacak rehabilitasyon tedavisi uygulamaları başka hastalıklara neden olabilir. Bundan dolayı evde rehabilitasyon tedavisi alınmasında dikkat edilmesi gereken husus rehabilitasyon tedavi alaca]]> Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/rehabilitasyon.html Thu, 06 Dec 2018 19:29:25 +0000 Rehabilitasyon, Günümüzde bir çok rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. Rehabilitasyon çok geniş şekli olan bir terim olan, anlamı ve hissi kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılması şekline denilmektedir. Kısaca Rehabilitasyon, Günümüzde bir çok rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. Rehabilitasyon çok geniş şekli olan bir terim olan, anlamı ve hissi kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılması şekline denilmektedir. Kısaca bir tedavi şekli olmaktadır.  Ağır hastalıklardan kurtulmuş ve ağır hastalık geçirmiş olan kişileri tekrar çalışabilir duruma getirmeye, eski yaşantısını devam ettirmesini sağlamakta olan bir tedavi türü olmaktadır. Fizik tedavi uygulamalarına göre, daha uzun ve hastanın da günlük olarak tedaviye katılması ve çabasını gerektiren bir süreç şekli olmaktadır. Rehabilitasyon, önceleri sadece sakatlıkların tedavisi olarak tanımlanmakta iken daha sonra bu durumun kapsamı genişletilerek hastalıkların, ilaç, cerrahi, fiziksel yöntemler ve yardımcı cihazlar ile kısmen yada tamamen giderilmesi ve hastanın bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik açıdan, bağımsızlığının devam ettirilmesine yönelik yapılan tüm çalışmalara rehabilitasyon adı sunuldu. Genellikle rehabilitasyon çalışmaları bir tek kişi tarafından değil, bir ekip tarafından yürütülmektedir. Ayrıca iki tür rehabilitasyon şekli bulunmaktadır. Birincisi ortopedik rehabilitasyon ikincisi ise ameliyat öncesi ile yapılan rehabilitasyon şekli olmaktadır. 


Ortopedik rehabilitasyon şekli şöyledir: Kırık, çıkık,  ligaman yaralanmaları, menisküs rahatsızlığı, alçı veya atel gibi splintleme sonrasında, mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanması gerekmektedir. Amaç ise, hastaya bir an önce normal yaşantı düzeyini yeniden kazandırmaktır. Hastalık, kaza, duruş bozukluğu gibi sebeplerle normal yapılan hareketlerin, ağrı veya çeşitli kısıtlamalar nedeniyle hekime başvurulur. Uygun tanı ve tedavi yolu ile bir an önce şikayetlerin gerilemesi ve eski hale kavuşmak için çaba gösterilir. Kırık, zorlanma gibi şeklinde oluşan patolojik belirti, hekim aracılığıyla sebeplerine göre tedavi edilmeye çalışılır. Yada ortopedik rehabilitasyon önerilerek düzelmesi için devam edilir. Kişinin iyileşmesi ise sadece ağrının geçmesi ya da kırığın kaynaması ortadan kalkması şeklinde olmamaktadır. Belli süre rehabilitasyona devamı ve daha sonrasında yapamadığı hareketleri rahat yapması ile iyileşme belli olmaktadır.  Kısaca örnek verecek olursak kişi omuz ağrısı nedeni ile rahatlıkla saç tarayamamaktadır. Ameliyat sonrasında dizde, ayak bileğinde güçsüzlük başlar ve merdiven çıkarken zorlanılır. Ya da el bileğinde ki ağrı şikayetimiz nedeni ile telefonda, klavyede yazı yazmak büyük bir eziyet halini alır ve işlem yapmamızı zorlaştırır. Fakat en kısa sürede eski hale kavuşulması bu rehabilitasyon ile gerçekleştirilir. Doku iyileşmesinin tamamlanması, eski halini alması en yakın durumda iyileşme gerçekleşmesi ve daha sonra eklem hareketlerimizin eski rahatlığına ve kuvvetine kavuşması için iyi bir rehabilitasyon süresi gerekmektedir.

Rehabilitasyon

Ameliyat öncesi ile yapılan rehabilitasyon şekli ise şöyle olmaktadır. Günümüzde cerrahi tedavinin başarısına katkı sağlamak ve ameliyat sonrası iyileşme süresini kısaltarak daha hızlı bir hareket kabiliyeti için ameliyat öncesi rehabilitasyona önem verilmektedir. Bu nedenle de ameliyat öncesi rehabilitasyon gün geçtikçe daha fazla seçilmektedir. Ayrıca, önceden tedbir alınarak, ameliyat sonrası oluşabilecek sorunların en az seviyede tutulması gerekebilir. Rehabilitasyon uygulanmasında ki amaç kişilerin fonksiyonel kapasitesini artırmak, özürlülüğü önlemek ve iyileştirmek, kişilerin günlük yaşamında bağımsız bir duruma gelmesini sağlamak ve yaşam şeklini artırmak olmaktadır. Günümüzde rehabilitasyonun en faydalı olduğu durum ise felçli olan hastaları eski sağlığına kavuşturmak olmaktadır. Geçmişte paraplejik hastaların hemen hemen hepsi kısa zaman içerisinde böbrek enfeksiyonlarından veya yatak yaralarına bağlı enfeksiyonlardan hayatına son vermekteydi. Taki rehabilitasyon Türkiye' de uygulanana kadar. Rehabilitasyonun uygulanması ile bu sebeplerden olan ölümler oldukça]]> Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/fizyoterapi-ve-rehabilitasyon.html Fri, 07 Dec 2018 02:26:23 +0000 Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Fizyoterapinin dilimizdeki söylenişi fizik tedavidir. Ancak, İngilizce konuşulan ülkelerde fizyoterapi denilmektedir. Fizyoterapi, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersiz veya çeş Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Fizyoterapinin dilimizdeki söylenişi fizik tedavidir. Ancak, İngilizce konuşulan ülkelerde fizyoterapi denilmektedir. Fizyoterapi, elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersiz veya çeşitli dalgalar yolu ile bazı hastalıkların tedavisine denilmektedir. Fizik tedavideki amaç, bazı nedenler sonucunda kişinin fonksiyonel hareketleri bozulmuş ise, bunları geri kazandırarak hastayı sağlığına kavuşturmaktır. Onarma anlamı taşıyan fizik tedavi asıl anlamı ile fiziksel ajan ve el ile yapılan tekniklerin, hastada yetersizlik ve belli bir dereceye kadar ilerlemiş sakatlığın ya da kas ile sinir sisteminin fonksiyonel yetersizliklerinin tanısı için ve tedavisi için kullanılan bir yöntemdir.

Rehabilitasyon ise; bir insanın doğuştan ya da sonradan olan, nedeni ne olursa olsun kişide kalıcı ya da geçici bir yetersizlik olması durumunda, kişinin tamamen kaybettiği ya da sınırlanmış olan hareketlerinin belirlenmesi ve bu kişinin gerek psikolojik gerekse de sosyolojik açıdan desteklenmesi, bunun sonucunda da kişinin kendi kendine yeter duruma getirilmesidir.

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Uygulanması Gerektiren Hastalıklar

 • Omurga İle İlgili Hastalıklar: Bu hastalıkların içerisinde bel ve boyun hastalıkları, kas incinmeleri sonucunda oluşan ağrılar, bel ve boyun fıtığı, duruşta bozukluk olması sonucu sırt, boyun ve belde oluşan ağrılar ve skolyoz yer almaktadır.
 • Eklem İle İlgili Hastalıklar: Kireçlenme, omuz, dirsek, el ve bilek gibi vücudun belli kısımlarında oluşan eklem ağrıları ve yine aynı şekilde kalça, diz, ayak ve ayak bileğinde oluşan eklem ağrıları fizyoterapi ve rahabilitasyon gerektiren hastalıkları arasındadır.
 • Yumuşak Doku Romatizmaları: Fibromiyalji Sendromu, tetik parmak, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu gibi yumuşak doku romatizmaları için fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulaması gerekmektedir.

Ayrıca, bazı protez ameliyatları ve ortopedik ameliyatların ardından, kırık sonrasında eklem sertliği gelişmesi durumunda, kemik erimesi olması durumunda, inme gibi beyin damarlarında tıkanma sonucu oluşan felç durumlarında, omurilikte yaralanma sonucu oluşan felç durumunda ve beyin kanaması durumunda da fizik tedavi ve rehabilitasyon gerekebilmektedir. 

]]> Rehabilitasyon Hizmetleri https://www.rehabilitasyon.gen.tr/rehabilitasyon-hizmetleri.html Fri, 07 Dec 2018 16:20:54 +0000 Rehabilitasyon Hizmetleri, Bazı nedenlerle bedenen ya da ruhen engelli olarak kalan kişilerin başkalarına bağımlı kalmadan yaşamalarını sürdürmeleri amacıyla yapı­lan çalışmalardır. Bu hizmetler iki grupta değerlendirilir: Rehabilitasyon Hizmetleri, Bazı nedenlerle bedenen ya da ruhen engelli olarak kalan kişilerin başkalarına bağımlı kalmadan yaşamalarını sürdürmeleri amacıyla yapı­lan çalışmalardır. Bu hizmetler iki grupta değerlendirilir:

Tıbbi Rehabilitasyon;Kişideki bedensel engellerin cerrahi veya tıbbi kontrollerde ile düzeltilmeye çalışılmasıdır. Bu işlemle hekim ve diğer sağlık personeli tıbbi yönden kişiye iş gücünü ve hareket etmesini yeniden kazandır­maya çalışılmasıdır.

Sosyal (mesleki) rehabilitasyon: Engelleri yüzünden çalışama­yan kişilere başvurabilecekleri doğrultuda ve alanda iş bulma, iş öğretme ve işe uyum sağlama çalışmalarıdır.

Herkesin bildiği üzere sağlık alanında yapılan yatırımlar hem insan hayatı hem de ülke ekonomisi için oldukça önem taşımaktadır. Hastalığı dolayısı ile işe gidemeyen işçi ve memur, tarlada çalışamayan üretici ülke ekonomisi açısından büyük ölçüde bir kayıptır. Ayrıca önemli hastalıkların erken tanısı ve tedavisi ilaç kullanımı açısından ekonomide önemli yer almaktadır. Sağlığın korunması, sağlık alanında yapılan eğitim hizmetleri ve insanların haya­tını kasıtlı olarak yaşaması insanın ömrünü uzatır ve sağlıklı yaşamasını sağlar. Bu nedenle üretilen temel sağlık hizmetlerinin hedefleri bunlardır:
Rehabilitasyon Hizmetleri
1. Sağlık konusunda halkın eğitimi ve bilinçlenmesi
2. Yeterli,sağlıklı ve dengeli beslenmenin sağlanması
3. Temiz ve doğal içme suyunun sağlanması
4. Anne-Çocuk sağlığı hizmetlerini geliştirme
5. Aile planlamasını uygulama
6. Bağışıklama uygulamaları
7. Salgın hastalıklardan korunma 
8. Gerekli ilaçları sağlama
9. Çevre şartlarını geliştirme

Yaşadığımız yerlerde sağlığımız her zaman risk altındadır. Risk isteyerek veya istemeyerek oluşabilir. Gönüllü (istekli) risk, kişinin isteğiyle meydana gelir. Sigara,Alkol, doymuş yağlar, uyuşturucu ve ilaç kullanımı gibi. İs­teksiz riskler ise ev,okul ve işyeri gibi yerlerde zemin malzemelerinden oluşan formaldehitler, pasif sigara içiciliği, kireclenmiş su ve besinlerin tüketilme­si, sokakta kirli hava soluma ve asit yağmurlarının etkisinde kalmadır. Gönüllü riskleri azaltmak veya sonlandırmak kişinin elindeyken, gönülsüz risklerden top­lumu koruma, en aza indirme devletin, eğitimcilerin ve bilim adamları­nın görevidir.
]]>
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon https://www.rehabilitasyon.gen.tr/fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon.html Sat, 08 Dec 2018 05:09:02 +0000 Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, ülkemizde genel olarak çoğu özel ve resmi hastanelerde hizmet vermekte olan polikliniklerden biridir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonu genel olarak iki farkı aşamada açıklamak gerekebilir. Fizik tedavi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, ülkemizde genel olarak çoğu özel ve resmi hastanelerde hizmet vermekte olan polikliniklerden biridir. Fizik tedavi ve rehabilitasyonu genel olarak iki farkı aşamada açıklamak gerekebilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, bölümü genel olarak uzman bir hekim ve yardımcısı olarak fizyoterapist teknikerleri olarak hizmet vermektedirler. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzman olabilmek için 6 yıllık tıbbi eğitimin yanında minumum 4 yıla kadar da görev görmesi gerekmektedir. Fizyoterapistler ise genel olarak 4 yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra fizyoterapist olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekiminin yanında yardımcısı olarak görev görmektedir. Genel olarak görevleri fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin hastaları için planladığı ve periyodik olarak tedavi süreçlerini takip ederek hastaya uygulanması gereken tedavi yöntemlerini uygulamakla yükümlüdür. Hiçbir şekilde kendi başına göre tedavi sürecini gerçekleştirme gibi yetkileri yoktur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman bir hekimin uygulanmasını öngördüğü tedavi uygulamakta yardımcı olurlar. Fizyoterapistlerin bunun dışında hastalara yardımcı olmak ve hastaları tedavi sürecine hazırlamaktadırlar. Ülkemizde özel ve resmi olarak bir çok fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri mevcut olsada hastaların genel olarak uzman bir fizik tedavi ve rehabilitasyonları tercih etmeleri gerekmektedir. Ve çok iyi başarı oranları bulunan uzman hekimleri araştırmaları gerekmektedir. 

Hangi Rahatsızlıkları Tedavi Eder; Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü genel olarak iki farklı başlık altında açıklamak daha yararlı olacaktır. İlk olarak Fizik Tedavi; fizik tedavi genel olarak kas sistemi ve sinir sistemine bağlı olarak kas ve isleket sisteminde hayatı olumsuz etkileyen ve hareket alanı daraltan sinir daralması veya sinir sıkışması gibi rahatsızlıklarda, ayrıca sinir sistemlerde bulunan rahatsızlıklara bağlı olarak kas ve iskelet sistemelerinde uyarıcı elektrik akımlarının gerçekleşmemesi durumuna bağlı olarak kas ve iskeletlerin fonksiyonlarını gerçekleştirmesinde yetersiz kalması durumunda fizik tedavi ile sıkıntıları giderilmeye çalışılır. Rehabilitasyon ise, genel olarak doğuştan veya sonradan travmalara bağlı olarak nürolojik veya psikolojik alanlarda hastaların normal bir şekilde hayatlarnı sürdürmelerinde yetersiz kalmaları durumunda yani herhangi bir bölümünde yetersiz kalmaları durumunda hastanın psikolojik ve nürolojik olarak tedavi edilmesiyle hastalarda öz güven ve sosyalleşme amaçlı yapılan psikolojik tedavidir. Rehabilitasyonlarda genel amaç hastaların yetersiz oldukları alanlarda kendilerini daha iyi hissetmelerini, yapılması gereken fizik tedavilerde daha bir özgüvenle çalışmalara devam etmeleri amacıyla yapılan hizmetlerdir. Bundan dolayı, fizik tedavi ve rehabilitasyon ayrılamaz bir bütün gibidirler. 

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hangi Durumlarda Başvurulmalı; Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde genel olarak asıl amaç eklem ve kas sistemlerimizin ısı olarak artırılarak eklem ve kas sistemlerimizi çalıştırmak için bu bölgelerin daha çok kanlanması ile besleyeci hareketlerle ağrıları azaltmak ve tekrardan kendini toplayarak rahatsızlığın bulunduğu alanı çalıştırmak amaçlanır. Fizik tedavilerde yalnızca rahatsız olunan bölgeyi geliştirmek için egzersizler yapılır. Ve bu egzersizler ile rahatsızlığın olduğu bölgenin kanlanması ve beslenmesi sağlanarak çalışma oranı artırılır. Bu tedavi sürecinde hastanın dış dünya ile kopmaması ve sosyalleşmesi için fizik tedavinin yanında rehabilitasyon hizmetide verilerek hastanın özüründen dolayı içe kapanıklığı ve fizik tedavilerde yapılması gereken egzersizleri eksiksiz yapılması amaçlanır. Bundan dolayı bazı durumlarda ülkemizde direkt olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilmektedir. Bu rahatsızlıkları maddeler halinde açıklayacak olursak;